Thursday, March 26, 2009

National Health Service (NHS)

NHS Hull merancang lima tahun 'world class commissioning strategy' dalam usaha menyediakan keperluan meningkatkan penambahbaikan kesihatan penduduk yang tinggal di Hull.

Terdapat lapan tumpuan utama yang diambil perhatian iaitu;

Diabetes

Kanser

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)-terma yang dipakai, merujuk kepada penyakit paru-paru yang menyukarkan untuk bernafas

Kesihatan mental

Orang muda dan kanak-kanak

Primary and community care (GP practices and integrated care centres)

Stroke and coronary heart disease ( termasuk faktor-faktor yang boleh memusnahkan cara kehidupan; merokok, berat badan dan alkohol)

Dalam memantapkan aktiviti ini, NHS di Hull ini turut merancang pembangunan perkhidmatan yang meliputi aspek-aspek:-

End of life care

Kesihatan seksual

Substance misuse (dadah)

Urgent care

Pada masa yang sama, NHS Hull berusaha untuk menarik lebih ramai penduduk menyertai skim keahlian percuma. Ahli-ahli yang berdaftar, mempunyai peluang untuk menyuarakan pandangan mereka mengenai perkhidmatan kesihatan yang dijalankan/berjalan dan turut mampu mempengaruhi perkhidmatan kesihatan tempatan.

Peluang keemasan dengan mempunyai kad ini, ahli boleh menikmati diskaun di kedai-kedai, restoren dan pusat gym terpilih. Ahli turut menerima makalah kesihatan dan ahli boleh memberikan komen secara terus.

NHS turut menyediakan ruang untuk dikritik oleh orang ramai. Website disediakan untuk tujuan tersebut. NHS sentiasa terbuka untuk menerima respon atau pendapat pesakit (patient opinion). NHS turut mengemukakan kaji selidik untuk memperolehi maklumbalas daripada orang ramai. Moto NHS Hull ialah "Kami mendengar". Slogan yang dipakai untuk memastikan penduduk menyahut seruan bersama-sama membangunkan kesihatan penduduk ialah "tolonglah NHS untuk menolong anda".

Pengajaran Penting untuk rakyat Malaysia

Perkhidmatan penyediaan kesihatan mestilah dipertingkatkan dengan mutu perkhidmatan yang bersesuaian dengan keadaan/kesihatan/penyakit masa kini.

Pusat-pusat kesihatan/klinik kerajaan/(termasuk klinik persendirian mendapat publicly funded daripada kerajaan mesti diwujudkan)-bertujuan memudahkan semua rakyat menikmati perubatan di mana-mana sahaja dengan mudah. Setiap orang mesti berdaftar dengan pusat kesihatan dan mendapat rawatan di klinik yang berdekatan dengan tempat kediaman. Mereka wajar mempunyai doktor keluarga ('own family GP'). Doktor dan klinik swasta akan berkembang dan mempunyai rasa "corporate social responsibility"(CSR) dan tanggungjawab sosial.

Peruntukan besar dalam bajet kerajaan hendaklah turut tertumpu menyediakan perkhidmatan, peralatan dan sejumlah kakitangan dan perubatan percuma di semua mukim dan daerah. Proses desentralisasi wajar diaplikasikan bagi menentukan sistem pentadbiran dan pengurusan perkhidmatan kesihatan di Malaysia berkesan.

Jumlah doktor dengan nisbah penduduk hendaklah bersesuaian dengan keadaan semasa. Pelajar-pelajar yang mempunyai kelulusan CGPA 4, di dalam matrikulasi atau yang setaraf dengannya atau pelajar yang dianggap cemerlang di dalam SPM, tidak semestinya mereka wajar mengambil kursus perubatan. Aku berpandangan, mereka yang bagus seperti ini perlu lebih ramai dihantar atau belajar di luar negara atau di dalam negeri dalam kursus kejuruteraan, sebabnya, pelajar yang cerdik dan yang kreatif mesti dilahirkan untuk pembangunan fizikal negara. Aku berpendapat, doktor sebenarnya sentiasa buat kerja rutin dan tidak perlu banyak berfikir. Aku dapati, sebagai contoh yang jelas, doktor gigi (dentist), yang sudah mahir tentang tugasnya, tentunya kerjanya dapat disempurnakan dengan sempurna. Sebagai seorang jurutera, bukan soal kepakaran dan pengetahuan sahaja, namun yang dikehendaki adalah termasuk keputusan; daya otak untuk berfikir menyelesaikan masalah.

Kajian keperluan kesihatan sebenar rakyat dan isu-isu segera yang wajar ditangani hendaklah diselesaikan, termasuk menyediakan rakyat mengemukakan pandangan atau kritikan terbuka.

I am calling to the authority to spend a little bit of time asking our local people to take part in a short survey to share their views and findings.

Rujukan utama: West Hull Advertiser; NHS Hull- "We're listening, Help the NHS to help you and Join NHS Hull membership scheme, Thursday March 26 2009.No comments: