Thursday, April 30, 2009

KENALI REPUBLIK ISLAM COMOROS


Union des Comores

Republigue Federale Islamique Des Comores adalah sebuah negara di Lautan Hindi, majoriti penduduknya beragama Islam. Comoros terletak di penghujung utara Selat Mozambique, di antara Madagaskar dan Mozambique. Wilayahnya terdiri daripada 3 buah pulau utama iaitu Grande Komoro, Anjouan dan Moheli. Nama negara ini berasal dari kata al-Khamar yang bermakna 'pulau bulan kecil'. Ibu kotanya ialah Moroni yang terletak di Grande Comoros.

Negara ini mencapai kemerdekaan daripada penjajahan Peranchis pada tahun 1975. Kepulauan ini dijajah oleh Perancis sejak tahun 1904. Sebuah pulau Mayotte, masih di bawah genggaman Perancis kerana dianggap strategik. Negara ini luasnya 2,170 km persegi.

Penduduknya berjumlah 798,000, (anggaran tahun 2005) bermazhab Syafie, berbangsa Afrika, Arab dan keturunan Melayu Indonesia. Negara ini mengisytiharkan diri untuk dikenali sebagai negara Islam dan turut melaksanakan enakmen perundangan syariah Islam. Pemimpin-pemimpin mereka sentiasa ikhlas untuk melaksanakan perundangan Islam termasuk hudud dan ta'zir, walaupun berhadapan dengan ancaman dan trajedi pembunuhan seperti Ahmed Abdullah, Ali Bin Soleh dan Sayyid Mohammad Djohar.

Bahasa rasmi ialah Shikomor, Arab dan Perancis. Bahasa pertuturan biasa atau harian ialah Perancis, Arab dan Swahili. Sekolah dibuka di dalam bahasa Perancis dan Arab. Hanya ada sebuah universiti di kepulauan ini iaitu University Des Comoros. Ramai pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran tinggi akan belajar di seberang laut termasuk Malaysia. Sistem pendidikan Islam dan tahfiz Al-Quran dilaksanakan. Ibubapa akan menghantar anak-anak mereka ke sekolah tahfiz untuk tiga tahun lebih awal sebelum ke sekolah-sekolah berbahasa Perancis.

Ini adalah suatu pendekatan yang terbaik yang dijalankan oleh kerajaan Comoros untuk memastikan anak-anak kecil dapat menghafal Al-Quran dari umur yang masih kecil.

Comoros dikenali dari aspek pelancongan atau peranginan, selain dari perikanan sebagai punca utama ekonomi atau pendapatan. Tanaman utama ialah padi, ubi kayu dan pisang. Hasil tanaman ini menjadi makanan utama dan selingan. Mereka suka menikmati 'green banana' pada sarapan pagi dan tengahari. Tanaman untuk tujuan komersial dan ekspot ialah bunga Ylanglang, (untuk pengeluaran minyak wangi), bunga cengkih, vanilla terutama ke Perancis. Ikan-ikan laut kaya dengan protein dan spesis ikan Coelecanth dianggap telahpun pupus sejak 70,000 tahun yang lalu dan harganya mencecah nilai jutaan Dollar.

Pengajaran ringkas

1. Aku sekadar ingin meminta kita semua peka dengan perkembangan Islam yang berlaku di semua negara, di benua manapun manusia berada, terutama kita masih menganggap orang lain, mungkin masih mundur atau kurang maju daripada kita. Pelajari sesuatu kebaikan terutama di dalam melaksanakan kehidupan secara Islam dan berladaskan hukum, walaupun mungkin terdapat halangan dan rintangan.

2. Lawati dan melanconglah ke negara umat Islam yang lain atau terdapat umat Islam di sesuatu negara untuk meninjau apakah usaha-uasaha yang mereka lakukan untuk meninggikan syariat Islam dan menginsafkan serta menyedarkan diri kita bahawa Islam bukan milik orang Melayu atau Malaysia sahaja, namun Islam boleh dilaksanakan dan dipraktikkan dalam semua keadaan, persekitaran dan bangsa atau kemajmukan pelbagai.

3. Tanamkan dan semaikan kecintaan, niat untuk menziarahi umat Islam di mana-mana sahaja di dunia ini, walaupun kita mungkin tidak mempunyai wang yang cukup untuk menziarahi mereka. Kita boleh mencadangkan pakej yang murah atau munasabah ke Kampuchea, Vietnam, menziarahi umat Melayu Champa atau ke Singapura bagaimana pengurusan masjidnya adalah dianggap efisien dan bersistem. Dicadangkan kita melancong dan mempelajari sistem pasentran (pondok) di Jawa untuk menilai sistem pendidikan tradisional kita. Pihak Travel & Tours Agencies wajar membuka ruang program ziarah yang lebih luas dan galakkan orang kita melancong dan menikmati pakej Islam. Melanconglah untuk meluaskan pemandangan dan pengetahuan baru.


.What workers day meant for you?

Hari Pekerja atau Hari Buruh suatu ketika dahulu disambut dan dirai saban tahun apabila tibanya tarikh 1 Mei. Hari pekerja dijadikan hari cuti umum sejak tahun 1972. Ini selaras dengan saranan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO).

Hari pekerja pada hakikatnya ingin memperingati kejayaan pergerakan kaum pekerja terutama dari aspek ekonomi dan sosial.

Pergerakan pekerja memberi makna perjuangan untuk menegakkan dan memperolehi hak dan keadilan tertentu mengikut suasana, perubahan, iklim, persekitaran dan tuntutan semasa.

Bagaimanakah sewajarnya kerajaan dan kita semua menghargai sumbangan para pekerja?

Aspek signifikan yang wajar diperhati, diteliti dan dilaksanakan:-

1. Kerajaan sewajarnya memberi peluang seluas-luasnya kepada setiap Kesatuan Sekerja untuk memenuhi, menrealisasikan tuntutan perjuangan dan cita-cita murni mereka, khususnya aspek kebajikan. Isu-isu kritikal seperti penyemakan semula tangga gaji atau melaksanakan tuntutan gaji minimum hendaklah diselesaikan dengan segera bagi memberi inspirasi dan sesuai dengan taraf hidup yang semakin meningkat dan mencabar.

2. Pembangunan Dana Insan. Kerajaan melalui jabatan dan sektor swasta yang menyalur dana di dalam Tabungan Pembinaan Insan hendaklah turut aktif menghantar dan menyenaraikan semua pekerjanya bagi diberi pendedahan latihan dan proses pembelajaran semula di institusi-institusi tertentu atau di pelbagai pusat latihan untuk memperolehi input baru atau terbaru bagi maksud berikut:-

2.1 Untuk mengetahui falsafah pengurusan organisasi, masa dan penglibatan di dalam kesatuan sekerja, meningkatkan kualiti dan produktiviti, keefisienan dan kecekapan, kemahiran atau pengetahuan, peningkatan dan pembangunan kerjaya, cabaran dunia pekerjaan sebenar, berdisiplin, beretika, motivasi, sikap, semangat dan pengurusan 'stress', kualiti kepimpinan, undang-undang perburuhan, mempelajari bahasa-bahasa asing, pengurusan kesihatan dan gaya hidup sihat dan tanggungjawab kepada negara.

3. Kerajaan atau agensi berkenaan wajar menjalankan kajian yang menyeluruh bidang-bidang pekerjaan terutama di sektor swasta yang memerlukan penglibatan pekerja tempatan yang didapati masih kurang anak tempatan menceburkan diri atau bekerja bagi memperolehi kepakaran tertentu. Keutamaan dan dasar yang lebih adil hendaklah diteliti bagi memastikan warganegara memperolehi pekerjaan yang sebaiknya, terutama di 'multi national companies'. Data atau statistik para lulusan profesional kita dari dalam dan luar negara (bank data) dan peluang pekerjaan di syarikat-syarikat besar hendaklah diselaraskan atau diperolehi untuk manfaat mereka. Kita berusaha dan wajar menumpukan atau fokus utama ialah untuk mengelakkan pengangguran ketara di kalangan graduan kita.

4. Bagi memperbaiki keadaan pekerjaan pekerja, suatu 'survey' atau kajian berterusan mengenai kepuasan hati pekerja di sektor awam atau swasta, bahkan mereka yang bekerja sendiri, terutama untuk mengenalpasti perkara-perkara yang dinyatakan di bawah ini hendaklah dilakukan segera oleh setiap jabatan/'human resources department':-

4.1 Taraf hidup, urusan keperluan harian, urusan dan pengembangan kerjaya, latihan di dalam perkhidmatan atau pekerjaan, persekitaran pekerjaan, pengurusan majikan, masalah pengangguran dan sektor-sektornya, mobilisasi industri, pengilangan dan pembangunan.

5. Data atau maklumat berpusat mengenai peluang pekerjaan hendaklah lengkap, 'up date' dan semua 'job-seekers' boleh mengakses dengan mudah sama ada datang sendiri ke tempat berkenaan atau secara 'internet on line'. Kerajaan pusat dan negeri wajar membuka dan mencari peluang pekerjaan kepada semua rakyatnya dalam pelbagai sektor sama ada untuk mereka yang berkelulusan rendah atau langsung tiada sijil persekolahan dan mempunyai kelulusan profesional. Latihan kepada lepasan sekolah atau belia menganggur hendaklah disusun secara derastik agar semua orang mempunyai pekerjaan untuk menyambung hidup bagi mengelakkan mereka tercebur ke arah gejala sosial yang merosakan diri mereka sendiri. Peranan kerajaan ialah membuka peluang pekerjaan yang lebih luas kepada semua.

6. Pekerja wanita hendaklah dibela dari pelbagai sudut terutama menjaga kesihatan dan penjagaan anak-anak. Cuti bersalin hendaklah ditambah. Kajian yang menyeluruh seperti di negara-negara maju, seperti di UK, cuti bersalin boleh diberi sehingga tempoh 6 bulan bergaji penuh, mungkin boleh diaplikasikan. Isu wanita keluar kerja dan penjagaan anak-anak kecil yang sedang membesar memerlukan perhatian serius. Taman asuhan/'nursery' wajib disediakan secara percuma untuk beberapa jam tertentu atau dibantu kewangan sepenuhnya oleh syarikat atau jabatan. Dalam hal ini, garis panduan atau dasar hendaklah dijadikan undang-undang dan jika mana-mana jabatan/swasta yang ingkar, tindakan denda dan undang-undang boleh dikenakan. Isu 'sexual harrassement' hendaklah ditangani dengan sebaik mungkin dan undang-undang mengenainya hendaklah dilaksanakan dengan segera.

7. Isu-isu faedah seperti persaraan, 'retrenchment, layoff', atau pemberhentian pekerjaan ekoran kegawatan ekonomi hendaklah selaras dengan peruntukan undang-undang. Kita tidak mahu melihat banyak kes tertangguh dan dibawa ke mahkamah ekoran 'dispute' mengenai syarat-syarat pelantikan dan berapa pampasan (benefits) yang wajar diperolehi, apabila terjadinya proses pemberhentian pekerjaan tersebut.

8. Penganugerahan, pengikhtirafan atau hadiah kecemerlangan. Pada setiap tahun, kerajaan bahkan di sektor swasta mengadakan perhimpunan, pertandingan, hari kualiti, pemilihan pekerja, kesatuan sekerja contoh atau hari memperingati pekerja dan penyampaian 'rewards' turut dilangsungkan. Galakan berterusan hendaklah dilaksanakan kerana dengan cara ini, kita akan dapat melahirkan pekerja yang berhemah tinggi, berpendidikan, berkemahiran dan bersedia menyumbang kepada penerusan mencapai target aktiviti organisasi. Pemuafakatan antara pekerja dan majikan wajar dijalinkan. 'Win and win situation' hendaklah diwujudkan.

9. Forum, seminar, perjumpaan terbuka dan hubungan rapat untuk membincangkan masalah kaum pekerja terutama pekerja swasta hendaklah kerap diadakan. Kerajaan sewajarnya bersifat terbuka dengan setiap desakan dan tuntutan kaum pekerja di negara ini. Isu kesatuan sekerja dalaman (in house) hendaklah diberi pertimbangan sewajarnya. Isu-isu tertangguh terutama mengenai persoalan gaji hendaklah diurus secara bijaksana. Kita tidak mahu melihat suasana piket, rapat-rapat umum, konfrontasi atau demonstrasi jalanan diusahakan yang sebenarnya, tidak memberi makna untuk melakukan perubahan, mungkin membuat kacau dan boleh menjejaskan nama baik negara untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI). Kesatuan sekerja yang kuat seperti Malaysian Trade Union Congress (MTUC) boleh sewajarnya menerokai bidang baru dan mengusulkan kepada kerajaan untuk kebaikan pekerja.

Rumusan dan penyelesaian

1. Permasalahan pengangguran hendaklah diselesaikan dengan 'whatever means and capabilities we have'. Peranan kerajaan sebenar ialah di dalam keadaan atau ketika suasana gawat dan mencabar. Peluang pekerjaan wajar diusahakan atau melatih semula pekerja di dalam pelbagai kemahiran (multiple skills) dengan diberi elaun tertentu untuk melanjutkan pelajaran atau memperolehi kemahiran, latihan yang berlainan atau penerusan pengajian lanjutan atau pembelajaran sepanjang hayat ('continuous lifelong education') di dalam atau di luar negara. Mereka boleh menceburkan diri atau mencari pekerjaan di luar negara. Kita mengharapkan rakyat kita mampu berdikari, 'learning personality', ada 'value added' dan 'mobilised outside or globally'.

2. Kesatuan sekerja hendaklah berperanan besar dalam memperjuangkan citarasa dan inspirasi kaum pekerja dan kerajaan wajar serta bersedia duduk berdialog dengan pengurusan kesatuan untuk mencapai hasrat berkenaan. Isu tertangguh dan desakan daripada MTUC sebagai contoh, terutamanya di dalam mengatasi pembajiran pekerja asing di dalam semua sektor pekerjaan, 'minimum wage', aspek latihan semula dan penggunaan Dana Tabung (HRDF).

3. Pekerja bukan golongan eksekutif (pekerja bawahan/peringkat rendah) semestinya bersatu di dalam organisasi kesatuan yang sedia ada, bagi memperolehi keadilan dan kebajikan sebenar. Kepimpinan kesatuan yang besar seperti MTUC atau di sektor awam, Cuepacs hendaklah berganding bahu bersama-sama memperjuangkan aspek ekonomi dan sosial pekerja.

4. Isu pekerja asing dan pendatang tanpa izin (PATI) yang merampas dunia pekerjaan yang dianggap kritikal, bahkan yang bukan kritikal hendaklah dikaji semula dan kajian menyeluruh hendaklah dilakukan. Dalam hal ini anak-anak lepasan sekolah, belia yang menganggur atau yang dibuang kerja, yang berpendidikan rendah hendaklah dilatih semula untuk kembali mengambil tempat pekerjaan yang diambil oleh pekerja-pekerja asing, terutama di sektor pembinaan, di peringkat awal, yang dianggap pekerjaan berisiko tinggi kerana terdedah kepada bahaya maut. Ini perlu memulakan langkah dan tindakan segera. Banyak institusi latihan dan sekolah teknik, bahkan politeknik mampu melahirkan pekerja-pekerja kemahiran tinggi atau separa mahir.

Aku menyeru semua anak di negeriku dan di daerahku yang masih tiada tujuan hidup, pekerjaan, atau masih berlegar di kampung-kampung atau di ladang-ladang berdaftar segera dengan institusi latihan sama ada anjuran kerajaan pusat atau negeri atau menemui Pusat Khidmat Masyarakat (PKM) atau ahli parlimen untuk kemudahan atau memperolehi maklumat tersebut. Janganlah membazirkan usia tanpa haluan dan matlamat sebenar.

Selamat Hari Pekerja dan berehat. Apakah makna hari pekerja kepada diri anda? Anda sendiri boleh memberikan jawapannya. Mudah-mudahan tema hari pekerja tahun ini, "KERANA MU MALAYSIA MAJU" dapat direalisasikan sungguh-sungguh. Kita memohon ke hadrat Ilahi agar Malaysia bebas daripada kemelut ekonomi dan pekerja selamat serta terbela.

Wednesday, April 29, 2009

BOOK ON MALAYSIAN INDIAN DILEMMA TO BE LAUNCHED ON FRIDAY

KUALA LUMPUR, April 29 (Bernama) -- For the first time in the history of Malaysian Indians, a book on their dilemma titled, "The Malaysian Indian Dilemma" will be launched here on May 1.

The 430-page book authored by social activist and freelance writer Janakey Raman Manickam will be launched at Dewan Umarak, Second Residential College, University Malaya at 4pm with a keynote address by University Kebangsaan Malaysia's Institute of Ethnic Studies Founding Director Professor Datuk Dr Shamsul Amri Baharuddin.

The Batang Berjuntai-born Janakey Raman said that it took him 15 years of extensive research before coming out with the book, which mainly focuses on the Malaysian Indian community's socio-economic, history, political and education development in this country.

Janakey Raman said that the book which comes with 212 photographs also indulges into the existence of the Malaysian Indian community since the time of their arrival as indentured labourers about 150 years ago, up till now.

"I have observed the struggles of at least three generations of my fellow Indian brothers. Consequently, I was moved to look further into their psyche and today this book is the child of my pain and sorrow, the fruits of years of research," said the 61-year-old, Janakey Raman.

For further information, he can be contacted at 6013-3927727.

BERNAMA

Tuesday, April 28, 2009

Serius mendahulukan rakyat

Jemaah menteri ini dinamakan Kabinet Rakyat. Apakah yang dimaksudkan dengan rakyat di sini? Hakikatnya apa pun jemaah menteri yang dibentuk dalam sistem demokrasi yang diamalkan di negara ini, ia adalah kabinet rakyat.

Ini kerana pemerintahan yang diwujudkan adalah kerajaan rakyat, justeru jemaah menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri adalah kabinet rakyat.

Namun begitu, adalah besar ertinya bagi rakyat negara ini apabila Perdana Menteri menamakan pasukannya sebagai Kabinet Rakyat. Ia sekaligus mengingatkan rakyat bahawa pasukannya itu datang daripada mereka semua.

Lebih-lebih lagi apabila dinyatakan bahawa pentadbiran baru Datuk Seri Najib Tun Razak berazam untuk mendahulukan rakyat. Jadi apa saja yang dilakukan oleh kerajaan, ia berdiri di atas asas mendahulukan kepentingan rakyat.

Perkhidmatan kepada rakyat ini pula disalurkan melalui kementerian- kementerian. Dalam banyak-banyak kementerian, maka pada zaman ini dikatakan Kementerian Kewangan adalah yang paling penting. Mana tidaknya, Perdana Menteri sendiri yang menyandang jawatan Menteri Kewangan. Malahan, ia mempunyai dua Menteri Kewangan dengan yang kedua disandang oleh Datuk Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah.

Kepentingan Kementerian Kewangan adalah jelas. Ia yang merancang dan melaksanakan perjalanan dana negara, melibatkan pendapatan dan perbelanjaan, yang kesemuanya mendatangkan kesan kepada rakyat.

Tetapi hakikatnya semua kementerian adalah sama penting. Tidak ada satu pun kementerian yang boleh dianggap kelas kedua. Malah dalam soal ekonomi negara, ada satu unit yang juga penting. Ia adalah Unit Perancangan Ekonomi (EPU) di Jabatan Perdana Menteri (JPM), kini diketuai oleh Tan Sri Nor Mohamed Yakcop, bekas Menteri Kewangan Kedua.

Maknanya di bawah Perdana Menteri secara langsung, ada dua menteri yang bertanggungjawab dalam soal yang ada kaitan dengan ekonomi.

Tetapi dalam menjanakan pendapatan untuk negara, ia memerlukan kegiatan perniagaan dan perdagangan. Maka terdapat enam kementerian yang secara langsung merupakan penggerak kepada kegiatan ekonomi. Ia adalah Kementerian Perladangan dan Komoditi, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Kementerian Pelancongan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.

Namun begitu, ini tidak bermakna lain-lain kementerian tidak berperanan memberi sumbangan dari segi pendapatan negara. Sudah tentu Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi juga memainkan peranan penting dalam ekonomi negara.

Tetapi kesemua kegiatan ekonomi ini tidak akan berhasil jika kedaulatan negara terancam. Di sinilah peranan Kementerian Pertahanan. Secara tradisi, pada zaman dahulu, Kementerian Pertahanan atau zaman dahulu di Eropah dikenali sebagai Kementerian Perang adalah portfolio paling penting. Ini kerana jika negara diceroboh dan dijajah oleh negara luar, maka rakyat tidak bebas untuk menentukan nasib sendiri.

Bagaimanapun, apabila dunia sudah menyedari kepentingan keamanan dan langkah mengelak perang, maka Kementerian Perang itu berubah menjadi Kementerian Pertahanan. Bagi mengelak perang pula, diplomasi amat penting. Dan di sinilah kedudukan Kementerian Luar dapat difahami.

Amerika Syarikat sebagai contoh meletakkan Kementerian Luarnya pada kedudukan paling utama di mana jawatan Setiausaha Negara yang juga merupakan Perdana Menteri bagi kuasa besar itu adalah sebenarnya Menteri Luar. Ia merupakan kementerian paling utama.

Pada zaman ini, Kementerian Luar bukan saja perlu berperanan dalam bidang politik, iaitu untuk mengelak perang, tetapi adalah juga penting untuk meningkatkan perdagangan dan pendapatan negara, baik melalui perdagangan mahupun pelancongan. Justeru, Kementerian Luar juga boleh dikategorikan sebagai sebuah kementerian yang berkaitan ekonomi.

Dalam pemahaman bahawa semua kementerian adalah sama penting, tetapi apakah kementerian paling utama jika diukur dari segi keperluan rakyat?

Dalam hal ini, pembelaan yang diperlukan daripada kerajaan adalah untuk rakyat yang tidak berupaya untuk berdikari sendiri. Golongan masyarakat yang terpinggir ini hanya mengharapkan belas kasihan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Maka dari sudut perkiraan rakyat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang dipimpin oleh Senator Datuk Seri Shahrizat Jalil mempunyai tanggungjawab paling penting. Selain daripada masalah golongan tercicir ini, isu wanita dan keluarga pasti menjadi teras kepada kesejahteraan rakyat.

Maka apabila disebut kebajikan keluarga, ia melibatkan masa depan anak-anak dan seterusnya generasi muda. Dalam hal ini, tidak ada yang lebih utama daripada kesihatan. Justeru Kementerian Kesihatan boleh dianggap sebagai kementerian asas.

Berkaitan dengan kesihatan, rakyat negara ini perlu digalakkan bersukan. Tumpuan bukan saja kepada kejohanan dalam pertandingan tetapi wajar diberikan kepada aktiviti sukan yang bersifat rakyat dan masyarakat. Dalam hal inilah terletaknya peranan Kementerian Belia dan Sukan.

Perlu ditarik perhatian bahawa kesukanan mempunyai empat peranan bagi sesebuah negara. Pertama, sebagai alat menyemai patriotisme. Kedua, sebagai suatu hiburan rakyat. Ketiga, sebahagian daripada kegiatan komersial, Keempat, satu bidang untuk meningkatkan kesihatan rakyat.

Hanya dengan adanya kesihatan, barulah dapat dibicarakan tentang perkara-perkara lain, termasuk untuk belajar dan bekerja. Apalah yang penting bagi sesebuah keluarga selain daripada kesihatan dan masa depan anak-anak mereka.

Maka kementerian yang berkaitan dengan hal ini termasuklah Kementerian Pelajaran, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Sumber Manusia. Dengan memperoleh asas pelajaran yang kuat di peringkat sekolah, barulah anak-anak malaysia dapat memasuki pengajian tinggi secara mantap dan berkeyakinan tinggi.

Sudah tentu tidak semua yang akan berpeluang memasuki pengajian tinggi dan dalam hal ini, rakyat memerlukan peluang lebih luas bagi anak-anak muda untuk memajukan diri. Di sinilah Kementerian Belia dan Sukan perlu mengambil perhatian. Daripada pembangunan belia ini, barulah sumber manusia negara ini bersifat bukan saja berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara, tetapi tidak kurang penting ialah peluang yang dapat direbut oleh anak-anak muda Malaysia bagi menikmati masa depan lebih cerah.

Pada perkiraan akhir, rakyat mahukan kehidupan yang selamat. Selain daripada memiliki tempat tinggal yang sewajarnya, lebih penting daripada itu ialah pembebasan daripada ancaman jenayah.

Di sinilah perlunya keberkesanan Kementerian Dalam Negeri, kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Kerja Raya.

Dalam hal ini, perlu disedari bahawa majoriti rakyat terletak di luar bandar. Dari segi kemudahan dan peluang, penduduk luar bandar pasti berada pada kedudukan yang kurang berbanding mereka yang di bandar. Maka Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah perlu berperanan membela penduduk desa supaya mereka turut menikmati pembangunan negara.

Masalah-masalah seharian yang dihadapi oleh kebanyakan rakyat adalah berbentuk infrastruktur di peringkat tempatan. Banyak soal ini berada di bawah kuasa kerajaan negeri dan Pihak berkuasa tempatan (PBT). Namun begitu, kerajaan pusat mempunyai kuasa yang luas dalam memberikan infrastruktur yang baik untuk rakyat kebanyakan, daripada soal keberkesanan pengangkutan awam, jalan raya dan infrastruktur awam hinggalah kepada keperluan asas yang perlu dipastikan ada iaitu air, tenaga dan komunikasi.

Justeru, kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air dan Kementerian Penerangan. Komunikasi, Kesenian dan Kebudayaan yang bertanggungjawab memastikan keperluan asas kepada rakyat tidak terjejas.

Namun begitu kementerian Penerangan, Komunikasi, Kesenian dan Kebudayaan yang diketuai oleh Datuk Seri Rais Yatim mempunyai tanggungjawab bagi mengisi keperluan jiwa rakyat. Ini kerana manusia tidak boleh wujud dengan kesenangan kebendaan semata-mata. Walaupun kedudukan kewangan kukuh dengan ekonomi yang baik, jiwa rakyat perlu diisi untuk menjadikan hidup ini bermakna. maka Kementerian Penerangan, Komunikasi, Kesenian dan Kebudayaan membekalkan pengisian hidup ini. Kebudayaan bukan setakat rancangan konsert melalui televisyen. Tetapi pembangunan jiwa rakyat perlu diisi melalui institusi-institusi seperti balai seni lukis, muzium, panggung teater dan perpustakaan.

Sememangnya soal-soal ini turut terletak di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. tetapi di peringkat nasional, kementerian penerangan, komunikasi, kesenian dan kebudayaan mempunyai tanggungjawab bukan saja mengisi tetapi memperkayakan jiwa rakyat.

Tetapi apabila disebut jiwa rakyat, ia juga berkait dengan minda. Pemikiran rakyat yang kreatif, inovatif dan bernilai tinggi perlu dipupuk. Maka kegiatan kementerian itu perlu dikaitkan juga dengan kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi. Lebih-lebih lagi perkara ini dapat dilihat daripada sudut kewujudan agensi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Agensi ini terletak di bawah Kementerian Pelajaran. Begitu juga dengan peranan universiti-universiti kepada pembangunan minda rakyat. Mereka pula terletak di bawah Kementerian Pengajian Tinggi.

Maka jika dikira tentang usaha untuk pembangunan jiwa dan minda rakyat, maka kementerian-kementerian ini juga bersama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi wajar bekerjasama untuk menampilkan Malaysia yang berdaya maju dan berdaya saing serta mampu menyumbang kepada kemajuan pemikiran manusia sedunia.

Selain itu, perlu juga disedari betapa jiwa dan minda rakyat dicorakkan oleh aktiviti media massa, baik dalam bentuk lama iaitu cetakan, mahupun elektronik termasuk Internet, yang disebut sebagai media baru. Sekali lagi, kedudukan Kementerian Penerangan, Komunikasi, Kesenian dan Kebudayaan juga bertanggungjawab untuk mendorong terbentuknya hati nurani nasional yang unggul dan berbudiman.

Ciri-ciri rakyat yang sedar bahawa mereka berkongsi satu negara dengan jati diri yang mantap juga menjadi tanggungjawab Bahagian Hal Ehwal Perpaduan dan Pengurusan Prestasi di JPM yang diketuai Senator Tan Sri Dr Koh Tsu Koon. Jati diri negara juga tidak terlepas daripada pegangan rakyat terhadap undang-undang dan sistem demokrasi berparlimen negara ini. Hal ini pula terletak di bawah Bahagian Hal Ehwal Perundangan dan Parlimen di JPM yang diketuai Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz.

Tetapi akhirnya, kehidupan rakyat ini dengan segala usaha untuk hidup senang dan berjaya, berharta dan berfikiran tinggi, semuanya tidak bermakna jika keperluan kerohanian tidak diisi dan dibangunkan.

Maka kalau dikira dari sudut ini, menteri yang paling penting ialah Senator Mejar Jeneral (B) Datuk Jamil Khir Baharom yang bertanggungjawab kepada bahagian Hal Ehwal Agama Islam di JPM. Selain daripada hakikat bahawa islam adalah agama rasmi Malaysia, perlu difahami bahawa rakyat mahukan kejayaan bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat.

Maka jika diteliti peranan kementerian-kementerian itu, akan dapat dilihat bahawa semuanya adalah penting bagi rakyat. Justeru untuk mendapatkan keberkesanan, kesatuan jemaah kabinet amat dituntut oleh rakyat supaya akhirnya ia akan dapat memajukan negara.

Dengan melihat sudut ini, siapa yang memegang jawatan menteri, sama ada mereka datang dari Malaysia Barat atau Malaysia Timur, tidak kira daripada kaum mana, Melayu, Cina, India, Iban atau Kadazan, dan daripada parti yang mana dalam Barisan Nasional, UMNO, MCA, Gerakan atau MIC; apa yang penting ialah keberkesanan setiap menteri melaksanakan tugasnya.

Sememangnya ketika Perdana Menteri menyusun senarai jemaah menterinya, beliau harus membuat pelbagai pertimbangan dari segi politik. Bukan saja soal ketokohan dan kemampuan seseorang tetapi perkiraan politik juga amat penting. Itulah tanggungjawabnya di mana rakyat wajar meletakkan keyakinan pada beliau.

Ini kerana setelah memberikan mandat kepada beliau untuk memimpin negara, rakyat mesti yakin kepada kebijaksanaan beliau dalam menyusun jemaah menterinya.

Kerjasama daripada rakyat ini penting bagi menjayakan matlamat Kabinet Rakyat ini. Dalam hal-hal untuk mencapai matlamat negara, ia harus dibezakan dengan kepentingan politik kepartian masing-masing.

Aktiviti dan program politik kepartian ada tempatnya dalam sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan oleh negara. Tetapi dari segi menjayakan program kerajaan, semua rakyat wajar terlibat tanpa mengira fahaman politik kepartian masing-masing.

Oleh Zin Mahmud, Rencana, ARKIB, 12 April, 2009, Utusan Malaysia

Ulasanku

1. Aku berpendapat Kementerian Pelajaran, Pengajian Tinggi dan Kementerian Kewangan perlu diperkasa dalam menghadapi dunia yang semakin mencabar terutama dalam membina kekuatan imbangan perdagangan dunia, KNK dan pendapatan negara serta pendapatan seisi rumah. Imbangan cukai termasuk cukai pendapatan dan zakat hendaklah dimanfaatkan ke arah menyusun semula ekonomi tempatan. Penekanan kepada institusi pembangunan ekonomi berasaskan syariah dan institusi perbankan, takaful Islam hendaklah dilipatgandakan dan dilaksanakan lebih derastik ke arah memantapkan ekonomi masyarakat Islam. Ini bermakna, gagasan Islam dalam menyelesaikan persoalan ekonomi domestik dan antarabangsa dengan mengelakkan daripada bahaya riba menjadikan agenda utama. Keberkatan akan direncana apabila, sistem ekonomi berlandaskan dan berprinsipkan hukum Pencipta diusahakan secara ikhlas. Islam juga bersedia membangunkan jihad dalam aspek ikhtisad. Sistem Islam bukan menjadi alternatif dan jalan keluar sementara.

2. Kementerian berkenaan wajar melaksanakan program dan aktiviti merancakan ekonomi dengan cara menarik pelaburan asing yang berasaskan teknologi tinggi dan bukan berasaskan 'cheap labour'. 'Trade mission' seharusnya dilakukan untuk menarik lebih ramai pelabur-pelabur asing yang sedia ada bagi menambahkan pelaburan, agar peluang pekerjaan terbuka luas untuk rakyat tempatan. Pemilikan 100% saham atau ekuiti untuk syarikat-syarikat asing wajar dibuka bagi bidang-bidang yang Malaysia sendiri tiada 'expertise', bagi memberi pendedahan kepada syarikat-syarikat tempatan. Kita juga mengharapkan agar syarikat-syarikat Malaysia bersedia untuk melabur di negara-negara lain dan memanfaatkan pelaburan dengan mengambil sebahagian besarnya pekerja dari Malaysia sendiri.

3. Kementerian Pelajaran dan Pengajian Tinggi wajar menyediakan pelan bertindak untuk melahirkan ramai usahawan tempatan ('entrepreneur') dan bukan hanya menyediakan pasaran kerja semata-mata. Kita ingin melahirkan rakyat Malaysia yang mampu berdikari atau bekerja sendiri dan menerokai bidang-bidang ekonomi dan kehidupan dengan lebih luas. Melahirkan pekerja-pekerja yang hanya mengetahui untuk bekerja secara "makan gaji", sudah ketinggalan zaman; sewajarnya tidak menjadikan dunia pendidikan ini terbatas dalam menyediakan sukatan pelajaran yang lebih 'flexible dan reliable' untuk menuntut perubahan yang lebih dinamik dan derastik. Ini bermakna, pelajar-pelajar atau penuntut-penuntut wajar dibina sikap mereka untuk lebih berani menghadapi dunia ini dan bukan hanya diberi ilmu pengetahuan semata-mata atau menjurus kepada orientasi peperiksaan. Ini bermakna, pendedahan para pelajar hanya kepada dunia peperiksaan berbelas-belas tahun sejak pada kelas tadika sehingga ijazah pertama, tentunya menyekat perkembangan minda untuk berfikir secara lebih sedar, konstruktif dan 'broader minded'. Sistem pendidikan kini masih ada kelemahan yang amat ketara di dalam membina sikap, keyakinan, berprinsip untuk hidup sebenar, apatah lagi dalam membina keyakinan beragama dan untuk menunaikan tanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Harga diri, perwatakan, maruah insan dan akhlak wajar dikembalikan semula. Kita hanya menghabiskan masa menceritakan keburukan umat, namun pada hakikatnya, kita masih jauh untuk merangka dan memperbincangkan bagaimana untuk memulih umat daripada bencana dan kerosakan yang telah terjadi di hadapan kita setiap hari.

Aku meminta semua yuran dimansuhkan kepada semua sekolah rendah dan sehingga menengah atas agar semua rakyat menikmati pendidikan percuma, sekurang-kurangnya memperolehi STPM. Pemberian biasiswa kepada semua keluarga yang kurang mampu wajib diberi sekurang-kurangnya sehingga ijazah pertama, bagi memastikan semua rakyat mempunyai sijil atau kelayakan pendidikan tinggi.

4. Sistem pendidikan Islam, kepimpinan hendaklah diperkasa, dengan mengintegrasikan sekolah pengajian pondok moden (untuk mengekalkan pengajian tradisional Islam), akademik, pelajaran bahasa asing, agar rakyat yang beragama Islam dapat memahami ilmu-ilmu Islam secara sistematik dan memahami ilmu sains dan teknologi dan berbahasa banyak bahasa dan mampu bersaing di pasaran global. Aku dapati pemahaman umat Islam mengenai agamanya tidak seperti yang diharapkan, ekoran krisis dan masalah nilai, keruntuhan keluarga, akhlak dan kerosakan perangai umat. Semua institusi pendidikan formal dan tidak formal milik persendirian hendaklah turut dibantu dan dibiayai dari aspek kewangan yang mantap. Janganlah kita mewujudkan polemik tertentu apabila sumbangan kewangan hendak disalur atau diuruskan. Agenda pembangunan minda umat sewajarnya menjadi agenda keutamaan.

5. Umat bukan Melayu dan bukan Islam, wajar diberi kursus atau pendedahan mengenai ilmu asas Islam, agar mereka dapat memahami Islam dari perspektif sebenar dan bukan sentimen politik kepartian. Sama ada mereka akan tertarik untuk memeluk Islam, kita serahkan kepada hati mereka untuk menentukan pilihan sendiri. Sekurang-kurangnya dalam konteks dakwah, usaha untuk memahamkan Islam kepada mereka sudahpun terlaksana. Kursus boleh dimulakan di jabatan kerajaan dan di tempat kerja masing-masing atau NGOs. Para menteri kita yang bukan Islam boleh turut serta menjadi peserta.

6. Pembinaan modal insan sebenar. Maka, dalam konteks ini, aktiviti, latihan, program dan kursus ketatanegaraan, jati diri, motivasi atau 'whatever events' untuk pengembangan minda, rohani dan fizikal pelajar wajar diatur oleh guru-guru pembimbing, penasihat persatuan dan Hal ehwal pelajar di semua peringkat Pengajian Tinggi Awam dan swasta.

Monday, April 27, 2009

Pastikan Bapa bertanggungjawab

Pada pandanganku bahawa permasalahan gejala sosial yang berleluasa kini adalah akibat dari kemusnahan institusi keluarga.

Bapa berperanan penting mencari nafkah, menyara anak-anak dan isteri, melindungi kehormatan dan akhlak mereka, memberi kebahagiaan, kedamaian rumah tangga dan keluarga serta memimpin ke jalan kebenaran, iman, taqwa, pendidikan Islam dan kasih sayang yang sempurna.

Peranan ini wajar dilipatgandakan ekoran keadaan masyarakat kita kini terjebak dengan segala macam atau fenomena gejala sosial dan maksiat yang teramat menggerunkan.

Bapa wajib merenung kembali dan memuhasabah diri ke atas tanggungjawab dan amanah yang dibebankan kepada mereka.

Bapa mesti yakin dan cekap atau mahir mengurus rumahtangga. Bapa yang bersedia menerima akad nikah atau perkahwinan tentunya mengakui proses kekeluargaan adalah sebenarnya mengatur kehidupan dengan sempurna dengan matlamat menjalinkan ikatan, kecintaan kasih sayang dan saling membantu antara satu sama lain.

Permasalahan yang kita hadapi sekarang

1. Bapa mengabaikan tugas dan tanggungjawab termasuk mencari rezeki. Terdapat juga di kalangan bapa yang melupakan tugas ini. Ada yang mengunjungi tempat judi dan minum sehingga mabuk dan turut memukul anak-anak dan isteri mereka.

2. Bapa dan ahli keluarga dan kenalan rapat turut terlibat dengan gejala sosial dan sumbang mahram dan tidak menjaga maruah diri sehingga mengakibatkan kes mahkamah dan melahirkan anak zina. Bapa tertekan emosi dan perasaan.

Mengikut rekod Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, sejumlah 71.2% atau 974 orang daripada 1,369 mangsa sumbang mahram bagi tempoh empat tahun lalu, adalah anak-anak Melayu yang kebanyakan berumur 16 tahun ke bawah (2005)Bangsa lain ialah India 98 dan kaum Cina 48 orang. Menurut data tersebut, 905 orang (66.1%) adalah di bawah umur 16 tahun dan 408 orang melebehi umur 16 tahun. Selangor mendahului negeri-negeri lain iaitu 190 kes diikuti, Johor 179, Sabah 164, Pahang 118, Sarawak 106, Kedah 103, Perak 95, negeri Sembilan 88, Terengganu 80, Kelantan 64, Pulau Pinang 60, Kuala Lumpur 52, Melaka 47 dan Perlis 23. Dalam tempoh tersebut kes melibatkan bapa kandung 380 orang, bapa tiri 249, bapa saudara 231 dan abang atau adik ipar 119. Sumbang mahram turut melibatkan abang kandung 87, sepupu 82, saudara 40, bapa angkat 35, datuk 34, abang tiri 29, datauk saudara 19, abang angkat 16, datuk tiri 7, bapa mertua 5, adik 4 anak tiri 1.

73% atau hampir 3 daripada setiap 4 daripada kes-kes rogol dan serangan seksual yang dilaporkan dilakukan oleh pemangsa yang dikenali mangsanya.

3. Bapa terumbang ambing dengan hakikat persekitaran dan pengaruh kehidupan yang sedang dilalui ahli keluarga masing-masing. Mereka tidak menjadi medan benteng dan 'penasihat' yang terpenting di dalam institusi keluarga.

4. Kelemahan dan kepincangan pengurusan rumahtangga sehingga mengakibatkan kadar penceraian tinggi terutama di bandar-bandar besar terutama di Kuala Lumpur dan di negeri Selangor.

5. Emosi dan tekanan kehidupan akibat tiadanya pekerjaan tetap atau ekoran proses penceraian atau perpisahan.

Cara mengatasi dan tindakan derastik

1. Kerajaan Pusat dan negeri wajar menyediakan kursus-kursus 'self management, parenting skills', kemahiran mengurus rumah tangga, kemahiran dan latihan untuk kerjaya atau pekerjaan serta aktiviti atau program kaunseling. Pegawai-pegawai berkenaan hendaklah melakukan 'survey' dan boleh mengenalpasti bilangan keluarga atau 'sesiapa yang sebenarnya bermasalah' melalui maklumat di tempat kerja, ketua komuniti atau kampung (jika di kampung). Data atau personal data setiap ketua keluarga hendaklah direkodkan. Padaku, berdasarkan pembacaanku di akhbar-akhbar tempatan, mereka yang tinggal di Felda atau di kampung atau mereka yang berpendapatan rendah atau bekerja buruh atau kasar seperti pemandu lori kerap terlibat dengan kes rogol dan 'sexual harassment'. Kajian yang menyeluruh terhadap personaliti dan perwatakan mereka dan kawasan mana yang sering terjadinya keruntuhan akhlak hendaklah dikenalpasti.

2. NGOs di semua peringkat wajar diberi peruntukan atau sokongan tabungan atau kewangan daripada kerajaan untuk membantu usaha-usaha tersebut agar mereka boleh melaksanakan program kekeluargaan di tempat mereka masing-masing.

3. Jabatan-jabatan kerajaan, swasta, agama, sekolah, masjid, surau, bahkan di penjara wajar menyediakan kursus-kursus kepimpinan kekeluargaan dan prihatin dan bersama memainkan peranan dan membabitkan diri membanteras gejala sosial dan maksiat yang sudah berkembang dan berleluasa dalam masyarakat. Program amal makruf dan nahi mungkar hendaklah dijalankan.

4. Pihak media wajar menyediakan ruang perbahasan, perbincangan dalam ruangan tertentu untuk menyedar, memberi kefahaman dan penghayatan hidup berkeluarga. Forum dan iklan-iklan tertentu di TV, akhbar, dan radio boleh dianjurkan setiap seminggu sekali untuk memberi pendedahan ilmu kekeluargaan dengan menjemput pakar-pakar keluarga dan guru-guru agama atau pendakwah.

5. Pihak berwajib perlu mengawal tempat-tempat hiburan yang tidak terkawal atau rumah-rumah urat yang menjadi sarang maksiat sehingga mengakibatkan bapa terlibat sama dan memberi kesan dan sumbangan kepada kemusnahan kerukunan hidup berumahtangga.

6. Khutbah Jumaat setiap minggu wajar menyediakan teks mengenai pembangunan dan pengurusan keluarga. Penekanan dan penegasan terhadap bapa sebagai "role model" hendaklah dilakukan.

Rumusan

Aku ingin melihat jangan lagi terdengar di akhbar atau di mana-mana ruangan majalah atau media yang lain, saban hari menyiarkan keruntuhan rumahtangga dan bapa terlibat dengan sumbang mahram dan perogolan atau penzinaan.

Tindakan derastik untuk menyelesaikan isu soal sosial terutama pendidikan Islam, dan ekonomi (semua penduduk mudah mencari kehidupan dan mampu membeli segala barangan dan perkhidmatan dengan harga yang berpatutan) dan personaliti yang seimbang dan waras wajar dikembalikan.

Masyarakat yang tidak stabil mengakibatkan permasalahan sosial dan turut mengakibatkan masalah kepada negara. Bapa wajib bersedia melakukan perubahan terhadap diri dan keluarga masing-masing.


'PIG FLU'

Midland farmers dismiss fears deadly Mexico 'pig flu' could hit UK

Apr 26 2009 by Ben Goldby, Sunday Mercury

AN OUTBREAK of swine fever has killed more than 60 people in Mexico, prompting national panic amid fears of a global pandemic.

Tests show 68 people in the Central American state have died from a new strain of “pig flu”, with over 1,000 more cases confirmed by Mexico’s Health Secretary Jose Angel Cordova.

Last night, the head of the World Health Organisation warned of a potential international crisis.

WHO Director-General Margaret Chan said the outbreak involves “an animal strain of the H1N1 virus, and it has pandemic potential.’’

The global health body has advised countries around the world to look out for similar outbreaks following the discovery of related strains on both sides of the Mexico-United States border.

The same virus is believed to have infected at least eight people in Texas and California, although there have been no deaths in the US.

The outbreak has led to widespread school closures, cancellation of public events and border restrictions in Mexico as authorities try to halt the spread of the disease.

Meanwhile, Midland farmers have reassured the public that there is no danger from British meat.

They say the domestic pig farming industry will not be affected by the Mexican outbreak.

Barney Kay, from the Warwickshire-based National Pig Association, said: “This looks like a human health issue in Mexico and the United States, and we don’t know where it has come from, or how it is spread at this stage.

Victims

“But we don’t import any meat or breeding animals from Mexico and there’s nothing to suggest anything like this in Europe, let alone Britain. At the moment it is not an issue for the Midland pig industry.”

The Mexican outbreak is thought to be particularly serious as deaths have occurred in at least four regions of the country, and because the victims have been young healthy adults, rather than vulnerable infants and pensioners.

Authorities in the capital Mexico City carried out a sweeping shutdown of public places yesterday, urging people to stay home if they feel sick and to avoid shaking hands or kissing.

President Felipe Calderon said his government only discovered the nature of the virus late on Thursday, with the help of international laboratories. “We are doing everything necessary,” he said.

But the government had said for days that its growing flu caseload was nothing unusual, leaving many Mexicans angry and confused.

“Why did it break out, where did it break out? What’s the magnitude of the problem?” said pizzeria owner David Vasquez, who was taking his family out to the cinema, despite government warnings to stay indoors.

The infection control measures have even hit Mexico’s football fixtures. Two sold-out football matches scheduled for today – Pumas v Chivas and America v Tecos – will be played in empty stadia to prevent the spread of the disease.

And last night Mexico health workers were staffing the international airport, as well as bus and underground stations, handing out masks and trying to steer away anyone who appeared to be ill.

Saturday, April 25, 2009

KEBAHAGIAAN HIDUP YANG DICARI

What's the significance of life?

Love gives meaning to our lives – as do friendship, or art or faith in Allah s.w.t. These are factors of true happiness, of inner peace, of feelings of harmony, allowing meaning to our existence.

Hidup lebih bermakna, jika:-

Sentiasa cintailah dan hargailah kehidupan yang kita lalui ketika ini. Usah kita berduka nestapa dengan apa yang kita miliki. Jangan mensia-siakan hidup anda dan hidup orang lain. Berilah makna kehidupan ini kepada diri anda, keluarga yang dicintai. Hidup mesti ada matlamat atau tujuan.

Sentiasa cerdikkan diri kita dengan ilmu, tajamkan pemikiran kita dan berjiwa kental menghadapi ujian dan dugaan. Kesabaran sentiasa menuntut pengorbanan. Cintailah dan minatilah ilmu pengetahuan sebagai pelita yang menyinari kehidupan ini.

Sentiasa bertuturlah sesuatu yang bermanfaat, bermakna dan senang untuk ditunaikan atau dilakukan.

Sentiasa mudah mesra, bergaullah atau berdiskusi dengan sopan dengan sesiapa yang kita temui dan berbicara untuk menengahkan keluhuran budi pekerti sejati.

Sentiasa melihat, melakukan, mendengar sesuatu yang bermanfaat dan mengelakkan sesuatu yang merugikan tenaga, masa dan fikiran kita untuk memberi sumbangan bermakna kepada semua manusia dengan apa yang termampu.

Sentiasa menjadikanlah diri orang yang lembut hati, rendah diri dan mudah mendengar nasihat dan teguran.

Sentiasa memuliakan diri dengan iman, akhlak, taqwa dan bersangka baik dengan segala pemberian dan anugerah daripada Yang Maha Esa.

Sentiasa membantu atau memberikan pertolongan kepada sesiapa yang memerlukan walaupun bukan kaum kerabat anda sendiri.

Sentiasa bermuhasabah, memperbaiki dari segala kesalahan dan kesilapan dan cepat-cepat memohon maaf, jika kesalahan dilakukan dengan sengaja mahupun tanpa sengaja. Berusahalah dengan mudah untuk memaafkan orang lain. Janganlah memusuhi sesiapa.

Sentiasa bertaubat kepada IIahi, mudah-mudahan segala dosa, kekotoran batin, maksiat dibersihkan dan dirahmati olehNya di dalam mengharungi kehidupan ini.

Sentiasa bersyukur dengan apa yang dipakai, dimakan, diminum, didiami kerana kekuatan material bukan semestinya memberi kebahagiaan hakiki. Mudah-mudahan kita tidak kufur nikmat.

Sentiasa menyerahkan urusan ini kepadaNya semata-mata, tunduk ikhlas untuk melakukan suruhannya, walaupun bagaimana sukar atau susahnya untuk ditunaikan.

Sentiasalah bersedekah dengan apa yang kita ada dan tunaikan perkara rukun-rukun agama agar hidup selamat dan sejahtera.

Sentiasa bersedih dan lantas menangis dengan kesalahan yang kita lakukan dan perbaikilah dengan segera dan carilah ketenangan dengan menghampiri Allah s.w.t.

Sentiasa bekerja di pejabat, di sektor yang kita minati dengan amanah, jujur berintegriti, bertanggungjawab, tingkatkan kemahiran dan tidak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak diingini dan dibenci, dikutuk oleh semua makhluk di dunia ini dan dimurkai olehNya.

Sentiasa memandang orang lain lebih mulia daripada diri sendiri, agar diri akan dimuliakan dan dipandang oleh Allah s.w.t. Jangan membenci, mengutuk dan menghina sesiapa, walaupun diri anda terasa untuk menghentam melulu atau boleh melakukannya.

Sentiasa mengawal perasaan, hawa nafsu dan berikan hati bercakap dengan nada dan suara kehalusan dan keinsafan. Syaitan adalah teman rapat untuk mereka yang cepat pemarah.

Sentiasa mengembangkan ajaran kebaikan beragama kepada orang lain. Islam wajib disebarkan kepada semua insan di dunia ini dengan apa carapun seperti pena, kebijaksanaan dan jalan dakwah.

Akhirnya, sentiasa menjaga kesihatan dengan sempurna, berdisiplin, berlumba-lumba mengejar dan menjaga amalan ibadat, zikir, membaca Al-Quran, solat sunat hajat, dhuha, istikharah, berdoa untuk kebaikan diri, keluarga dan masyarakat keseluruhannya. Sentiasa memohon agar mati di dalam iman dan perjuangan Islam.

Friday, April 24, 2009

Cabaran Profesion Perguruan


Pengenalan

1.Aku ingin sekadar melontar persoalan-persoalan dan masing-masing kita boleh memberi kupusan, ulasan, komentar, membahas dan mengkritik untuk membina kekuatan profesion perguruan dewasa ini. Aku sendiri ingin tahu mengapa terdapat permasalahan disiplin pelajar, masalah guru tidak komited pada tugas dan kegagalan sistem mengawal akhlak pelajar serta proses mendidik kepimpinan pelajar.
Aku dapati guru-guru di UK terlatih, dilatih, menduduki peperiksaan untuk peningkatan profesionlisme mereka dan begitu prihatin terhadap anak didik mereka. 'Pay scale' guru juga adalah dianggap tinggi (excellent salary) berbanding dengan kerjaya lainnya.

Aku juga melihat pengurusan dan bidang kuasa mutlak (decentralisastion) di bawah kelolaan Majlis Perbandaran (seperti di Hull City Council-Children and Young People) dianggap terbaik. Aku berkesempatan berbincang dengan pegawai pendidikan mereka mengenai aduanku mengenai pertukaran anakku di sekolah di sekitar Hull ini. Mereka ada 'independent body' yang memutuskan setiap satu permasalahan sekolah dan pentadbiran.

Semua guru diakses profesionnya semula sekurang-kurang lima tahun dari aspek kompetensinya, bahkan sekolah akan dinilai oleh suatu badan bebas dan mereka boleh menyiasat, memperolehi maklumat daripada 'parents' dan membuat laporan terperinci mengenai semua perkara mengenai persekolahan tanpa gangguan orang politik dan seumpamanya. Mereka ada sistem dan ukuran prestasi sendiri, walaupun kita di Malaysia sibuk dengan Key Performance Indicators (KPI).

Di bawah ini, aku perlihatkan gaji 'scale point AST 1-18, beberapa kawasan yang ditentukan, sekadar untu rujukan bersama.

September, 2008 AST Pay Scale

Scale point

AST1
AST2
AST3
AST4
AST5
AST6
AST7
AST8
AST9
AST10
AST11
AST12
AST13
AST14
AST15
AST16
AST17
AST18

Annual Salary England and Wales (excluding the London Area)
£
35,794
36,692
37,608
38,545
39,504
40,494
41,585
42,544
43,607
44,726
45,888
46,945
48,119
49,318
50,547
51,890
53,083
54,417

Annual Salary Inner London Area
£
42,559
43,460
44,379
45,313
46,278
47,265
48,359
49,315
50,375
51,497
52,653
53,716
54,890
56,089
57,312
58,661
59,854
61,188

Annual Salary Outer London Area
£
38,634
39,532
40,445
41,388
42,347
43,334
44,428
45,387
46,447
47,569
48,725
49,788
50,962
52,155
53,384
54,730
55,923
57,260

Annual Salary Fringe Area
£
36,781
37,679
38,594
39,535
40,497
41,484
42,578
43,530
44,597
45,716
46,874
47,938
49,112
50,308
51,531
52,880
54,079
55,406

2. Soalan-soalan untuk kebaikan bersama adalah seperti berikut:-

1. Adakah tugas sebagai guru dianggap mulia atau tidak ketika ini?
2. Jika dianggap mulia, mengapakah ramai guru pelatih memilih kerjaya ini, setelah tiada pilihan lain?

3. Mengapakah mereka memilih kerjaya perguruan ini, jika mereka pada peringkat awalnya tidak berminat?
4. Adakah langkah saringan mencukupi dan memastikan mereka benar-benar layak mendidik anak bangsa?
5. Adakah tugas mengajar dan mendidik anak bangsa amat berat?

6. Mengapakah jawatan guru tidak dihormati sekarang?

7. Adakah guru benar-benar mendidik anak bangsa?

8. Adakah gaji guru setimpal dengan tenaga dan masa yang dicurahkan?

9. Adakah gaji guru sesuai dengan taraf hidup sekarang dan dibuat perbandingan dengan negara-negara maju?

10. Mengapakah terdapat guru yang cuai daripada menjalankan tugas yang dianggap mulia ini?
11. Adakah memberi ilmu yang berguna kepada anak bangsa, bukan ibadat dan tiada ganjaran yang besar di sisi agama?

12. Mengapakah ramai guru masih aktif memberi tuisyen dan dianggap mengabaikan tugas utama di sekolah?

13. Adakah terdapat guru turut bermasalah dan menghadapi tekanan emosi dan kerja?

14. Apakah langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini?
15. Apakah tindakan tatatertertib dengan menghantar (membuang) ke sekolah-sekolah terutama di luar bandar tertentu menyelesaikan masalah guru tersebut, sekolah dan pembelajaran pelajar?

16. Apakah latihan perguruan mencukupi dan tiada latihan berterusan wajib dilanjutkan?

17. Perlukah para guru dilatih semula dan dihantar untuk menyertai latihan singkat semasa cuti sekolah untuk memperbaiki profesion mereka?

18. Apakah peranan sebenar Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan adakah pejabat ini benar-benar dinilai prestasi mereka?

19. Adakah penempatan (posting) guru sedia ada memberi keadilan kepada semua guru dan tidak mendatangkan masalah guru itu sendiri?

20. Apakah sumbangan sebenar guru masa kini?

21. Adakah orientasi peperiksaan menyebabkan guru tiada masa itu 'feel relax' semasa di bilik darjah?

22. Adakah sistem pelajaran kita masih tidak berwibawa membentuk kepimpinan dan akhlak pelajar kerana guru menghabiskan masa untuk mengajar sahaja?
23. Adakah guru-guru berijazah mencukupi untuk jangkamasa singkat? Program meramaikan guru berijazah adakah diambil langkah drastik dan segera?

24. Mengapakah masih terdapat kekurangan bangunan, kemudahan dan peralatan sekolah di kawasan-kawasan tertentu terutama di Sabah dan Sarawak dan di kawasan orang Asli?

25. Adakah guru besar dan pengetua masih tidak berupaya untuk memohon peruntukan yang munasabah?

26. Adakah kepimpinan pihak sekolah masih rendah dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran, kehidupan dan suasana yang runcing ketika ini.

3. Rumusan

Di atas adalah sekadar soalan-soalan yang sempat aku nukilkan, bukan untuk dihantar sebagai bahan soal kaji selidik, namun inilah beberapa perkara yang aku sering tanyakan mengapa terdapat perbezaan, layanan dan tidak ada integriti jika aku perhatikan apa yang berlaku di UK ini. Mungkin pandanganku silap, namun yang aku lihat dan lalui membuat hatiku tergerak untuk menulis di ruangan ini. Aku tidak bercakap dengan emosi, namun aku bercakap melalui hatiku.
Dunia pendidikan semakin mencabar. Kita tidak boleh lagi banyak berpolitik dan PPD juga bukan tempat untuk bermain politik di dalam organisasi atau berpolitik kepartian. PPD mesti membuat laporan yang tepat dan sebenar dan bukan mereka-mereka angka dan data yang tidak munasabah atau untuk menutup malu atau untuk bodek atau untuk menyedapkan hati Pengarah Pendidikan Negeri (PPN).


Western Education vs. Muslim Children

Bissmillahir Rahmanir Raheem

"Understanding Islamic Education" is the title of a tape by Imam Hamza Yusuf that I have been listening to recently. Interestingly, just last week, an article came to me via the internet called "The Impact of Western Hegemony on Muslim Thought" by Prof. Yusuf Progler. First of all, I had to look up "hegemony" in the dictionary. According to the dictionary, it means, "predominance of one state over others". As I had hoped, the article was a link to understanding the differences between Islamic and Western Education. In both articles, the authors spoke about the contradiction of Western education and Islamic education, the effects of Western education on the Ummah in recent history, and most importantly, the effects on us and the next generation of Muslims, our children.
In my family, this has recently become a predominent topic of study and conversation as my 3 1/2 year old daughter is rapidly becoming the human sponge that Allah Subhanahu wa ta 'ala created children to be. The important thing about this phenomenon is the way that children learn from watching and imitating what is around them. I did not realize this fully until one day during Maghrib prayer she recited the Fatiha and two other surahs . Just like that. I was pretty surprised and upon coaxing, I found out that she also knew two more surahs and could call the Iqama. Subhana Allah ! The need for formal education for her in another year and a half has led me to investigate different avenues available to us; private Islamic school, homeschooling, or public school.
Prof. Yusuf Progler's paper, he warns against Muslims participating in the Western educational system. He says that by using it, one adopts Western assumptions on the nature of existence. "Most Western practices of education have institutionalized (their) one version of what it means to be a human being...Muslims ought to re-evaluate their situation because the Western understanding of existence is quite different than the teachings of Islam. Islam has its own explanation..."
Western colonizers of Muslim countries knew the importance of taking Islam out of the minds of Muslims, and achieved this by secularizing schools and teaching Islam only in an historic context at the end of the school day when the student's concentration was at its lowest. Results of this can be seen in many immigrant Muslims in America. When someone suggested to an immigrant sister that she should not let her children watch so much TV, and instead, teach them about their deen, she said that only Allah made people Muslims and she prayed that Allah would make her children Muslims. She honestly didn't understand the concept of educating her children about Islam.
On the internet, a sister raised in a Muslim country was writing about the wonderful freedoms of living in the US. Some Muslims seem to take the influence of an Islamic atmosphere for granted ; adhan being called at each prayer time, modestly dressed people, halal food the norm, everyone greeting with salaams, lack of crime, availability of Qur'anic teachers and people treating one another as brothers and sisters in Islam, as being an influence in their upbringing. The importance of this environment on a young Muslims's mind can not be replaced by the material advantages of living in a western country. The Western society teaches children by exposure that the norm of society is high crime, alcohol, fornication, high divorce rate, teenage pregnancies, deviant sexual practices, immodest clothing, putting individual desires over societal needs, lack of morals and charity, etc. According to Dr. Shahid Athar in "Sex Education: An Islamic Perspective", children in America are exposed to 9,000 sexual scenes per year through the media and on television . Even now in public schools children are taught that homosexuality is an acceptable alternative form of family life.
Homeschooling can help Muslim families veer away from Western influences not only physically, but by allowing the family to choose it's curriculum. There are many Muslim homeschooling resources, and one comprehensive program is ArabesQ Academy which is overseen by writer and educator Umm Sulaiman. She offers many solutions for Muslim families including lesson plans ranging from complete daily plans to monthly overviews. Also offered are on and offline correspondance courses with secular education taught via classic Islamic viewpoints, again with curriculum designed for each families needs.
Another family has fought the battle of raising their children in an Islamic household and then sending them to local public schools. They seemed to be a good example of how the two opposite institutions could coexist. After many years of this apparently good mixture of two worlds, things began to fall apart. The peer pressure of participating in Western culture raises it's ugly head during the teen years. A typical problem is teenage daughters refusing to wear hijab unless praying or attending Islamic functions.
Prof. Progler also says that "...it's not enough for Muslims to say that the West is bad without an understanding and development of what may be an alternative. This requires a delicate balance. Imbalance will lead to teaching religion without any understanding of how the modern world is affecting the practice and understanding of religion". Many Islamic schools in America try to create this balance within their curriculums. The Islamic School of Seattle, for instance, commits to "...provide children with an atmosphere as close to the Islamic ideal as possible...strenghten them to meet and deal effectively with the challenges of living in the modern American society, and...to instill in them a pride in their heritage by enabling them to approach knowledge from an Islamic point of view."
According to Imam Yusuf in "Understanding Islamic Education", Arabic has to be a foundation for Islamic education. Knowledge is obtained by first learning the tools of knowledge; language, reasoning and the ability to articulate. The Arabic language has been preserved since the time of the Qur'anic revelations. This allows one to perceive the meanings of the Quran as it was intended and revealed to the people of that time, which is crucial as the Qur'an is not interpreted through conjecture, but through knowledge. That is why The Prophet, may peace be upon him, said that whoever interprets the Qur'an from his own opinion is mistaken, even if he is correct. Also, traditional Islamic education teaches children to memorize the whole Qur'an between the ages of 7 and 9. This, Yusuf says, "...develops a memory in a child that will surpass others in any school system." From a purely academic point of view, "the idea is to empower a child with the ability to absorb information, as a good deal of learning is based on that ability."
The next step after Arabic and Qur'an according to Imam Yusuf, is the study of Hadith, followed by fiqh. He then commented that at least one or two people in every family should dedicate themselves to this learning, or we will seriously decrease our knowledge in the future. We need to produce scholars to lead the future ummah. The Prophet, may peace be upon him, said that the two parents of a child who memorizes the whole Qur'an will be given crowns of light on Yauma Qiyauma. Why would we rather teach our children to be engineers or doctors? Imam Yusuf and Prof. Progler both quoted the following hadith in their works: The Prophet, upon whom be peace, walked into a mosque where there was a group of people surrounding a man. The Prophet inquired, "Who is that?" He was told, "That is a very learned man." The Prophet asked, "What is a learned man?" They told him, "He is the most learned man regarding Arab genealogies, past heroic episodes, the days of Jahiliyyah, and Arabic poetry." The Prophet said, "That is knowledge whose ignorance does not harm one nor is its possession of any benefit to one ."
We know the history of the Islamic state since the time of the Prophet, may peace be upon him. We have had successes and failures. The Prophet, may peace be upon him, said that the believers are a mirror to each other. It is imperative that we look in the mirror of history and see that the successes were achieved through seeking Allah. To do this, we must ask ourselves some serious questions. What are we living this life for? What do we want to teach our children to live their lives for? To work for Microsoft, or to work for the pleasure of Allah Subhanahu wa t'ala ?
Many warnings about this life are given by Allah throughout the Qur'an, as in surah 31:33; "...Indeed, the promise of Allah is truth, so let not the worldly life delude you and be not decieved about Allah by the Deciever (i.e.,Satan)."
This ayat appears again in surah 35:5. To ignore this would be to participate in the deception of our children. It is our responsibility as parents to give them the education they need in order to not be deluded by this worldly life. What this is ascribing us to is an ideal Islamic life. There are difficulties, but it is our responsibility to build ourselves and our children up to the Islamic excellence that Allah and His Messenger, may peace be upon him, have provided us with the guidance to achieve.
by Khadija Anderson
References: "Understanding Islamic Education" and "Elements of Success" by Hamza Yusuf, Alhambra Productions 1-510-713-8724
"The Impact of Western Hegemony on Muslim Thought" by Prof. Yusuf Progler of City University of New York http://www.muslimedia.com/impwest2.htm
"Sex Education: An Islamic Perspective" by Dr. Shahid Athar http://www.Islam-usa.com
ArabesQ Academy PO Box 77132, Seattle, WA 98133, (206)362-0204 http://www.arabesq.com
Islamic School of Seattle 720 25th Ave, Seattle, WA 98122 (206)329-5735

List Of Umno Office-bearers, State Liaison Chiefs

Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak is the new Selangor Umno liaison chief in the party line-up announced on Friday


Following is the list of Umno office-bearers and state liaison chiefs announced by party president Datuk Seri Najib Tun Razak Friday:


SECRETARY-GENERAL:

Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor

TREASURER-GENERAL:

Datuk Ahmad Husni Hanadzlah

INFORMATION CHIEF:

Ahmad Maslan

STATE LIAISON CHIEFS:

PERLIS:

Datuk Seri Md Isa Sabu

KEDAH:

Datuk Seri Mohd Shafie Apdal

PENANG:

Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi

PERAK:

Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir

SELANGOR:

Datuk Seri Najib Tun Razak

FEDERAL TERRITORY:

Tan Sri Muhyiddin Yassin

NEGERI SEMBILAN:

Datuk Seri Mohamad Hasan

MELAKA :

Datuk Seri Mohd Ali Rastam

JOHOR:

Datuk Abdul Ghani Othman

PAHANG:

Datuk Seri Adnan Yaakob

TERENGGANU:

Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein

KELANTAN:

Datuk Mustapa Mohamed

SABAH:

Datuk Seri Musa Aman

APPOINTED MEMBERS OF UMNO SUPREME COUNCIL:

1. Datuk Seri Dr Rais Yatim

2. Datuk Seri Mohd Nazri Abdul Aziz

3. Senator Datuk Jamil Khir Baharom

4. Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin

5. Datuk Seri Mohd Ali Rustam

6. Tan Sri Rafidah Aziz

7. Datuk Abdul Ghani Othman

8. Datuk Seri Shahidan Kassim

9. Datuk Aziz Sheikh Fadzir

10. Datuk Kamalia Ibrahim

11. Datuk Razali Ibrahim

12. Dr Wan Norashikin Wan Nordin

Najib also commented on the appointments to the supreme council, which is listed above.

He said the party’s vice-presidents were qualified to be appointed as state liaison chiefs.

He said if they were qualified to be elected as vice-presidents they would surely be qualified to become Umno state liaison chiefs.

This is the first time the three party vice-presidents were also made to lead Umno at the state level.

They are Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Terengganu), Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi (Penang) and Datuk Seri Shafie Apdal who is now the Kedah head.

On whether this was because there were no better candidates for the posts, he said:

“It was based on my considerations. As I feel there is a need to appoint our vice-presidents, so I appointed them.”

BERNAMA, & The Star, April 24, 2009