Saturday, February 28, 2009

Pemimpin yang sederhana, jujur dan bersahaja

1. Pemimpin amat diperlukan dalam setiap kehidupan dan masyarakat di mana kita tinggal. Pemimpin besar atau kecil berada di sekeliling kita sama ada di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, di antara kawan-kawan, organisasi, sesuatu pasukan atau kumpulan.
2. Tulisan ini ingin menampilkan tentang konsep kesederhanaan kepimpinan yang dapat menyentuh hati nurani kita. Buatlah kajian dan selidiki diri kita dan apa yang terjadi atau yang sedang dan akan berlaku di sekeliling kita setiap hari.
3. Kita semua wajar menyedari betapa kita sebenarnya dilahirkan sebagai pemimpin dan di hari akhirat kelak, kepimpinan kita akan ditanya dan diadili. Maka, kita akan sentiasa berwaspada dan mencari jalan memperbaikinya.
4. Beberapa ciri dan personaliti kepimpinan yang jujur seharusnya wujud pada setiap pemimpin dan bakal pemimpin. Aku melihat ciri-ciri kepimpinan asas yang semestinya kita miliki merangkumi kerendahan hati, kepandaian berkomunikasi dan berdiplomasi, kesantunan budi pekerti, kesederhanaan, ketegasan dan kedermawanan.
5. Maka, diperincikan, pemimpin mempunyai peranan, tugas dan misi penting seperti berikut:-
5.1 Menyedia dan mengukuhkan prinsip, nilai dan objektif atau sasaran yang hendak dicapai atau dihajati
5.2 Menyediakan ruang berkomunikasi yang seluas-luasnya bagi membentuk suasana yang menceriakan dan menggalakkan perkembangan motivasi diri, 'inspiring', dedikasi dan bertanggungjawab
5.3 Melahirkan dan membentuk persekitaran yang sihat untuk diamalkan budaya mendengar, percaya mempercayai (trusting) dan saling bekerjasama dalam aktiviti perancangan dan pelaksanaan.
6. Apakah personaliti yang terbaik untuk menjadi penyumbang kepada kepimpinan sederhana, jujur dan bersahaja?
6.1 Aku berpandangan ciri-ciri di bawah ini diharapkan dapat membentuk keperibadian kepimpinan yang sejati, seperti yang dimaksudkan, di antaranya ialah:-
6.1.1 trust, truth, and transparency, caring, sharing, and daring
6.1.2 integrity, loyalty, and courage
6.1.3 respect, recognize, and reward
6.1.4 empower, empathize, and encourage
6.1.5 coach, communicate, and collaborate
6.1.6 approachable, fair, and logical
6.1.7 passionate,persistent, and persuasive
6.1.8 calm, creative, and curious
7. Aku juga ingin memaparkan ciri-ciri di bawah ini tidak akan menjadikan kita pemimpin yang jujur dan bertanggungjawab lantaran kita mempunyai perangai-perangai hodoh di antaranya ialah:-
7.1 easy to criticize, blame, or ridicule
7.2 demean, embarrass, or undermine
7.3 intimidate, threaten, or bully
7.4 lie, cheat, or exploit
7.5 badmouth, belittle, or backstab
8. Sila perhatikan diri kita masing-masing di manakah letaknya darjah, kedudukan dan martabat kita sekarang, khususnya para suami, isteri, 'boss' sehingga orang bergelar Timbalan Perdana Menteri atau Menteri Besar.
8.1. Please check and know what are your values, principles and beliefs
8.2. Are you really passions and interests, having sufficient, appropriate skills and abilities?
8.3 How is your inner weaknesses and blind spots?
8.4 How do you allocate your time to develop your potential career, family, children, offices, communities and followers.
9. Maka, aku melihat dan boleh merumuskan setiap pemimpin yang berwawasan, berstrategik semestinya berakhlak mulia dari segi perwatakan, pertuturan dan cara berfikir. Seseorang itu wajar mempunyai keyakinan tersendiri, 'self discipline", nilai, hubungan kemesraan, hati yang terdorong atau ada kecenderungan dalam menyelesaikan perkara yang menjadi keperluan, tujuan kehidupan dan keutamaan (beliefs, interests, purpose and priorities). Pada waktu yang sama, seseorang ketua sewajibnya mempunyai nilai-nilai 'embody competence, commitment, and compassion'.
10. Contoh kepimpinan sebagai ikutan dan sifat-sifat akhlak terpuji, tentunya Muhammad Rasulullah s.a.w. Tauladani ciri-ciri kepimpinan baginda dalam memantapkan diri, keluarga, masyarakat, negara, politik dan ummah global. Aku berpendapat kita mesti melahirkan manusia dan pemimpin yang berspiritual tinggi, sehingga ramai penulis Barat kini ingin mengulas hal-hal spiritual. Aku percaya orang Barat tercari-cari nilai hidup beragama, namun mereka masih tersasar dan belum menemui agama Islam sebagai jalan penyelesaian kemelut kehidupan yang kita hadapi.
11. Baginda tetap hidup sederhana walaupun khazanah negara boleh memberikan pelbagai kemudahan dan kesenangan dan kemewahan yang baik kepadanya. Baginda tidak bercita-cita memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, kaum kerabat, bahkan keturunannya atau bangsanya, namun apa yang difikirkan ialah kemakmuran, kesejahteraan ummah dan rakyatnya. Baginda sentiasa berfikir untuk melayani, menyelesaikan masalah ummah dan melakukan segala tindakan bersesuaian dengan tuntutan Al Quran dan Al Hadith.
12. Alhamdulillah, Allah s.w.t. memberikan satu contoh di dunia ini iaitu Mahmoud Ahmadinejad, seorang Presiden Iran yang dapat menjadi contoh tauladan kita. Beliau dianggap pemimpin yang sederhana, jujur dan bersahaja. Mungkin anda semua boleh mencari contoh yang lain yang paling hampir dengan diri anda.
13. Di mana dan siapakah yang boleh melatih, mendidik dan melahirkan pemimpin harapan rumah tangga dan komuniti kita? Sistem persekolahan formal kita yang berorentasikan peperiksaan dikhuatiri tidak boleh diyakini dan mampu melahirkan pelajar-pelajar yang terdidik dari aspek pengurusan dan kepimpinan.
14. Cadangan kepada pihak yang berwajib, jadual waktu pelajaran sewajarnya memuatkan masa mempelajari pengetahuan dan pemahaman mengenai dunia (knowledge and understanding of the world), 'communication language' dan 'hal ehwal negara' bagi menyediakan semua rakyat sedar mengenai proses pemilihan dan kepimpinan. Sukatan pelajaran di USA dan UK menyediakan masa yang munasabah untuk diajarkan mata pelajaran berkenaan di bilik-bilik darjah. Sebagai contohnya, di USA, budak-budak sekolah darjah satu, telahpun mengetahui pemimpin-pemimpin agung mereka seperti Abraham Lincoln dan George Washington. Mereka telahpun 'bermain politik' di bilik-bilik darjah. Ingatlah kata Obama, "USA will lead the world". Di UK, anakku Hakim, yang sedang belajar di Year Nine di Sydney Smith School turut mempelajari bahasa Perancis dan 'subject of citizenship'.
14.1 Subjek kewarganegaraan diajar di sekolah di UK bertujuan mendedahkan pelajar-pelajar mengenai isu "the legally enforceable duties of citizenship vary depending on one's country, and may include such items as:-
14.1.1 paying taxes (although tourists and illegal aliens also pay some taxes such as sales taxes, etc), serving on a jury, voting, serving in the country's armed forces when called upon, obeying the criminal laws enacted by one's government, even while abroad.
14.2 It also includes purely ethical and moral duties tend to include:-
14.2.1 demonstrating commitment and loyalty to the political community and state, constructively criticizing the conditions of political and civic life, participating to improve the quality of political and civic life, respecting the rights of others, defending one's own rights and the rights of others against those who would abuse them.
15. Apakah sikap kita terhadap kepimpinan sederhana? Aku percaya pemimpin yang bertaqwa sama ada di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, di antara kawan-kawan, organisasi, sesuatu pasukan atau kumpulan akan dapat melaksanakan konsep kesederhanaan, jujur dan bersahaja. Pemimpin yang sentiasa merendah diri, tidak megah dan sombong sentiasa menolong orang bawahannya dengan ikhlas dan mesra. Balasannya pahala dan anugerah Allah s.w.t. menjadi matlamatnya.

Friday, February 20, 2009

LEADERSHIP, CREATIVE AND CRITICAL THINKING


1. Keunikan kejadian manusia kerana dianugerahkan akal untuk berfikir. Dengan berfikiran tajam, menganalisa dan berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan masalah, maka kehidupan manusia akan semakin bertambah baik, subur dan melebarnya manfaat yang boleh dirasai nikmatnya untuk manusia sejagat. Lantaran itu, tujuan dunia ini dihamparkan kepada manusia adalah medan memperkembangkan ilmu dan ilmu dimanfaatkan untuk membina kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

2. Rupa paras, warna kulit, keturunan, bangsa dan silang budaya bukannya halangan manusia pelbagai rumpun dan benua hidup bertaaruf dan menjalinkan hubungan dan ukhuwah. Natijah perkenalan bukannya semata-mata berkomunikasi atau berbual-bual bertanya khabar, namun kehidupan ini mengehendaki kita semua mencapai matlamat bertolong-tolongan. Manusia yang dipandang mulia di sisi Allah s.w.t. ialah yang banyak memberi manfaat kepada manusia lain, menyeru kepada jalan dakwah, mencari kebenaran dan menegakkan maaruf, menyelesaikan masalah kehidupan dan kerumitan bersama-sama di samping berusaha meningkatkan darjah ketinggian ketaqwaan kepada Pencipta.
3. Soalnya, bagaimana setiap diri boleh berperanan, sedar dan istiqamah dengan amanah yang dipikul ini? Ya, tidak semua manusia sedar tentang hakikat dirinya dijadikan dan peranan yang sepatutnya dilakukan. Mereka lupa atau lalai, lantas menghabiskan usia yang ada tanpa pedoman atau panduan. Akhirnya, kembali menemui Allah usang dengan bekalan dan menyesal tanpa ada hujungnya.

4. Mengapakah perlunya kita berfikir meningkatkan kemahiran dan pembangunan diri ke arah kehidupan yang sempurna sementara di dunia ini dan untuk hidup kekal di hari akhirat?
5. Apa yang maksudkan ialah setiap manusia semestinya berfikir untuk memajukan diri masing-masing, meyakini diri ini ada sesuatu yang wajar dilakukan untuk melakukan sesuatu kebaikan kepada dirinya, memberi sumbangan kepada masyarakat, memimpin keluarga dan ummah serta mengetahui sebenarnya ada tugas terhadap Penciptanya.

6. Aku tertarik untuk membicarakan persoalan ini, apabila membaca buku-buku 'leadership and styles', seolah-olah menunjukkan dan membuktikan orang Barat, merekalah orang yang terawal menerokai dan menguasai ilmu dan menjadi pemimpin terulung dunia, walaupun tidak menyampingkan Muhammad Rasullullah s.a.w. Namun, ditonjolkan mereka mempunyai ramai tokoh terbilang dan pelbagai lapisan kepimpinan sama ada politik, ekonomi, sosial, pendidikan, para ilmuan, cendiakawan atau lainnya. Bahkan terdapat pensyarah pengurusan di Business School di sini turut mendabik dada dan merasa bangga bahawa merekalah mempelopori asas pengurusan dan kepimpinan. Mereka menyatakan, "leadership is our culture and way of life". Mereka menjadikan soal pemimpin dan kepimpinan yang beramanah, telus atau "integrity" sesuatu yang 'vital' dalam hidup dan setiap organisasi dan individu mesti mahir dan cekap memimpin. Memang tidak dapat dinafikan, di sekolah, di universiti, orang British mahir berhujjah, mengulas sesuatu, berkomunikasi secara efektif dan tidak seperti orang Asia yang malu-malu bercakap atau enggan bahkan diam seribu bahasa, tanpa mengutarakan pandangan atau petah berhujjah. Inilah juga antara punca mereka memandangkan rendah orang lain. Lantaran itu, tidak ramai graduan bahkan pensyarah kita yang mahir berbicara atau menulis di jurnal, di majalah antara bangsa atau menghasilkan karya bersifat dan bertaraf internasional. Aku sendiri nampak, anak bongsuku selalu meminta ibunya membacakan buku dan bercerita kepadanya dan selalu menyoal dan banyak soalan atau pertanyaan, antara, skripnya yang popular ialah " why this mummy?, can you explain, why?

7. Dakwaan mereka berasas kerana perkembangan penyelidikan secara ilmiah dan bersifat 'developing new theories and creating or contributing for new knowledge" adalah menyebelahi mereka. Faktor inilah antara pendorong mereka menjajah negara-negara di benua ini dan tidak terkecuali dunia Islam sehinggakan mereka menguasai keseluruhan harta khazanah, bahkan keseluruhan minda umat Islam sehingga kini. Buku-buku Islam yang ditulis oleh orang Islam bahkan buku-buku lainnya yang dihasilkan oleh orang Malaysia sendiri, masih tidak bersifat ilmiah. Kebanyakan karya terutama mengenai kepimpinan ditulis secara mendatar, ulasan 'on surface, very plain and short forcasting' dan tidak bersifat mendalam, menyelidiki secara tersurat atau makna sebenar dan tidak menjadi penarik ke arah membentuk kepimpinan yang jitu terhadap penganut-penganut Islam sendiri. Natijahnya, kita dapati banyak kepincangan dan kelemahan di institusi, organisasi bahkan badan politik termasuklah kepimpinan negara.

8. SO, LET ME SUMMARIZED, BY SUGGESTING FEW QUESTIONS TO BE ANSWERED, PATIENTLY:- Some answers or explanations already given. Please have youself.

8.1 WHY WE NEED CREATIVITY IN OUR TEACHING METHOD?

8.1.1 We know, creativity is an ability to imagine or invent something new, the ability to generate new ideas by combining, changing, or reapplying existing ideas. It is also, an attitude; the ability to accept change and newness, a willingness to play with ideas and possibilities. It also means a process, where people work hard and continually to improve ideas and solutions. The creative person knows that there is always room for improvement.

8.2 HOW TO DEVELOP CREATIVITY FOR OUR NEW GENERATIONS AND INCREASE OR GENERATE OR INSPIRE OWN POTENTIAL AND LEADERSHIP?

8.3 HOW TO CAPTURE NEW IDEAS AND WHY LEADERSHIP IS VERY IMPORTANT IN OUR LIFE AS MUSLIMS?

8.3.1 Please think and analysis tools to help elicit new form of learning strategies. Please purchase good books and start reading. I have a book, may be is really inspiring for everybody. Leadership: An Islamic Perspective by Rafik Issa Beekun and Jamal A. Badawi, Amana Publication, Maryland, 1999 (see above).

8.4 HOW TO APPLY CREATIVITY AND CRITICAL THINKING?

8.4.1 To survive and thrive, individual needs to be constantly innovating. Emphasizes the potential skills.
9. Kesimpulannya, didiklah anak kita mengenali kepimpinan Islam, terutama kepimpinan Rasulullah s.a.w., para sahabat dan pelajari teori mengenai kepimpinan daripada pelbagai arena pembacaan. Jadikan anak kita kreatif dan mampu menganalisa sesuatu yang ada di persekitaran dengan kaca mata yang jernih, matang dan kritis berdasarkan ilmu asas yang kukuh. Pada masa yang sama, anak-anak kita khususnya yang masih belajar terutama di sekolah rendah dan menengah diharapkan atau didorong untuk melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti berpersatuan untuk membina syaksiyah dan kepimpinan dan "self management", agar mereka tidak bergantung hidup atas bantuan orang lain. Sebenarnya, sukar untuk membentuk orang menjadi "orang", yang mampu berdikari dan menyumbang kepada komuniti setempat. Hidup di dunia, bukan hidup sendiri, tetapi hidup bersama orang lain. Mudah-mudahan hidup di dunia ini lebih bermakna dan ada tujuan.

Thursday, February 19, 2009

Graduation Ceremony, Ice Skating Programme for Children & Ucapan Penghargaan Daripada Education Attache


ICE SKATING ACTIVITY AT HULL ICE, ARENA

1. Sekadar ingin merakamkan ucapan penghargaan tahniah kepada teman-teman yang telah berjaya dalam pencapaian akademik. Khusus kepada mereka yang akan menghadiri majlis konvokesyen University of Hull pada 19 dan 20hb Februari 2009. Selamat datang kepada Sdri Roslin Hashim dianugerahkan Distinction in MSc Financial Management. Tahniah diucapkan kepada Tok Penghulu Melayu Hull, sdr. Shafudin yang turut menerima Master in Research. Saya dimaklumkan juga Sheeda dan Ikmal Hisham ( tetapi tidak dapat hadir kerana urusan tugas, pensyarah di UiTM, kampus Jengka, Pahang). Semoga semua ceria hendaknya.
2. We are also very proud that we had successfully organized ice skating activity for our children during school holiday, this week at Hull Ice Arena. Congratulations to the committee member. See the pictures taken on 17 February, 2009 by Arief, the eldest son of Azli. He will become a professional photographer, Insya-Allah. Bolehlah layari link di bawah ini. http://uk.groups.yahoo.com/group/MelayuHull/photos/album/629033498/pic/list
3. Ucapan Penghargaan.
Assalamualaikum wbrth,

Saudara Shafudin,

Terima kasih di atas e-mel yang dikirim serta maklumat yang diberikan. Tahniah diucapkan kepada semua AJK di atas kepercayaan yang diberikan oleh ahli untuk menerajui Kelab Melayu Hull dan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada AJK terdahulu di atas sumbangan dan kerjasama rapat yang diberikan. Sampaikan salam saya kepada barisan AJK baru, AJK terdahulu dan semua ahli. Mohon maklumkan kepada semua bahawa setiap pelajar Malaysia perlu berdaftar dengan JPM. Pendaftaran boleh dilakukan secara on-line via http://www.masduke.net/ Mohon juga dimaklumkan alamat saya kepada ahli.

Akhir kata, salam mesra.

AZIMAH AZIZ
Education Attache Malaysian Student Department,
Office of the High Commissioner for Malaysia,
Office Address :
MALAYSIAN STUDENT DEPARTMENT, Representative Office for Midlands & Scotland,
Suite 6, Parkway Five, Parkway Business Centre, Princess Road ,Manchester M14 7LU
Tel : 0161 232 3017 (Mobile)Monday, February 16, 2009

RECYCLE, CLEANING & VISITORS


Photos taken inside my home, on Sunday, 15 February, 2009, 7.50 pm

1. Beberapa hari yang lalu sehingga ketika ini, aku menumpukan masa untuk menyiapkan 'research transcript' temuramah isteriku dengan beberapa orang pensyarah/ketua jabatan untuk menyempurnakan kajian PhDnya. Hari ini aku paksakan diri untuk mengarang apa yang berlaku sepanjang seminggu yang berlalu.

2. Sekadar berbual-bual mengenai kereta 'second-hand' yang dibeli, tentunya suatu masa pemilik kenderaan perlu menyelenggara kereta dengan baik. Sejak beberapa bulan yang lalu, kereta lamaku Renault Megane 1.6 mengalami kerosakan driveshaft di sebelah hadapan pemandu. Aku "lanyak" juga kereta ini ke mana-mana sementara menunggu cukup elaun dan gaji sedikit di sini. Pada masa-masa yang lepas, aku biasa juga cari alat ganti di kedai-kedai 'potong' atau 'yard' hampir dengan York, namun aku difahamkan kedai itu telah berpindah. Aku terpaksalah membeli alat ganti yang baru di kedai alat ganti.

3. Seperti biasa di Hull ini, aku perlu mengetahui 'foreman' yang senang berurusan. Sejak aku tiba di Hull ini, mekanik F. A. Martin sudah menjadikan rujukan utamaku. Hari Jumaat yang lalu, 6 Februari, aku menemui Martin dan aku bertanya di mana aku perlu membeli barang dan membuat temujanji dengannya serta hendak tahu berapa kadar upah memasangnya.

4. Pada Selasa, 10 Februari, 2009, aku pergi ke Waterloo dan membeli alat ganti berkenaan. Aku merasakan barang tersebut tentunya mahal. Aku kena membayar harga alat ganti sejumlah £55.70p dan aku juga perlu membayar untuk 'old unit charge' sejumlah £18.00 dan termasuk untuk kedua-dua VAT sejumlah $11.06p. Aku hari itu, perlu membayar £84.76p. Aku tidaklah tahu sangat, mengapa aku kena juga membayar 'old unit charge.'

5. Pada hari aku menghantar kereta, 12 Februari, 2009, ke 'Martin workshop' untuk dibaiki, aku ingin tahu dan bertanya kepada Martin, mengapa 'charge' ke atas 'old unit' dikenakan ke atas barangan yang aku beli. Barulah aku sedar, setelah pemasangan alat ganti baru, 'the old part can be returned to the shop, then I can collect the money back.'

6. Aku menyedari betapa, di UK, syarikat-syarikat dan industri-industri bekerja sama dan berganding bahu dalam menanangi isu kebersihan, pelupusan buangan sampah dan kitar semula. Mereka masing-masing mengamalkan 'Forth R to the Earth; reduce, reuse, recycle and repair'.

7. 13 Februari, 2009, aku mengembalikan 'the broken driveshaft' dan saya memperolehi wang balik sejumlah £20.70p. This seems to be very interesting.

8. The Lesson Learned:-

8.1. Several ways to protect/save the environment-create less trash
8.2. Old part can be used
8.3. Customer Social Responsibility (CSR).


9. Mengenai penjagaan alam sekitar ini juga, setiap hari Selasa, Hull City Council akan memungut sampah biasa. Pada setiap dua minggu sekali, iaitu pada hari Rabu, pungutan sampah yang disebut sebagai 'collection small box' akan dilakukan. Sampah-sampah yang telah diasingkan oleh setiap penghuni rumah iaitu barangan botol, kaca, plastik, pakaian akan dipungut dengan sempurna, manakala kertas di 'blue bin' akan dipungut sekali pada awal minggu pertama setiap bulan. Semua jadual diberi kepada setiap penghuni untuk tempoh tiga tahun.

10. Apa yang menarik sekali, jika terdapat barangan besar seperti perabut atau freezer atau TV rosak, dengan menghubungi City Council, menerusi talian 300 300, seminggu kemudian, pekerja-pekerja majlis akan memungutnya. Semua urusan hendaklah dengan temujanji dan semua perkara yang diadu atau dimaklumkan akan diambil perhatian segera. Penghuni juga boleh mendapatkan 'garbage bin' percuma.

11. 10 Februari, 2009 aku juga menerima notis dan terdapat papan tanda di setiap jalan, memaklumkan pembersihan longkang dan jalan akan dijalankan di tempat rumahku pada 11 Februari, 2009. Pekerja-pekerja majlis perbandaran akan membersihkan longkang dengan menggunakan mesin dan lori besar yang disebut sebagai 'gully cleaning' dan pada hari itu the road must be cleared from obstractions. Aku kadang-kadang teringat di tempat kediamanku sendiri di Puncak Alam, terpaksa aku membersihkan longkang sendiri atau majlis gotong royong diadakan untuk memastikan longkang tidak tersumbat dan tidak dipenuhi dengan sampah sarap atau menjadi pembiakan nyamuk aedes. Aku juga kerap membuat aduan agar lalang-lalang di tepi jalan dipotong dan sampah yang dilonggok, tidak dibuang dengan sempurna, namun tindakan tidak dijalankan segera. Aku juga dapati sampah-sampah terburai disebabkan gongongan anjing atau kucing kerana tiada tong sampah yang sesuai dan masih menggunakan kontraktor pungutan sampah secara manual, sedangkan di UK, semua 'normal garbage collection' di masukkan ke dalam 'big black bin' dan dipungut secara pantas dengan sistem hydraulic. Aku rasa Alam Flora Sdn Bhd. yang ditugaskan untuk mengurus sisa buangan, masih kurang efisein. Adakah penswastaan dan penganugerahan tender atau pemberian konsesi kepada syarikat-syarikat tertentu berkesan di dalam meningkatkan kualiti alam sekitar? Aku tidak berhajat hendak mengulas lanjut tentang perkara ini, namun rakyat khususnya, pembayar cukai pintu sepertiku, kerap bertanya dan berfikir, apa yang boleh syarikat ini lakukan untuk menyenangkan dan menyempurnakan kualiti kehidupan penduduk.

12. Pada hari Sabtu, malam Ahad, 14 Februari, aku menerima kunjungan kenalanku dan isteriku yang kini belajar di Essex, London dan Manchester. Keluarga Anis dan Sham dan Othman, Fadhilah bermalam di rumahku dan Uncle Z. Walaupun aku tidaklah kenal rapat dengan mereka, namun apabila tinggal dan belajar di UK ini, masing-masing dapat mengenali dan melapangkan masa untuk bertemu, berbincang mengenai kehidupan serta pelajaran masing-masing. Seronok rasanya dapat berbual-bual sehingga larut malam merangkumi semua isu, terutama isu pendidikan anak-anak, mencari nafkah kehidupan dan tidak ketinggalan hal ehwal politik tanah air. Minggu ini, 16 Februari hingga 20 Februari, seminggu adalah cuti sekolah di UK. Secara kebetulan, Anis yang aku kenal adalah orang kampung dan suaminya, Sham "orang kuat" Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Dr. Mustapha Mohamad. Sham banyak bersembang mengenai politik UMNO dan arah tuju kepimpinannya. Salah satu isu yang dibualkan, adakah UMNO boleh diharapkan lagi untuk menyumbang ke arah kesejahteraan rakyat?

13. Fadhilah dan suami pulang awal ke Manchester, jam 8.00 malam, malam Isnin dan keluarga Anis, pulang hari ini, jam 8.00 pagi untuk 'rushing' menemui doktor gigi, temujanji jam 2.30 petang hari ini. Untuk melihat gambar penuh keluarga, sila layari http://razalitumirin.fotopages.com/


Sunday, February 08, 2009

MY DIARY, TODAY SUNDAY, 8 FEBRUARY

1. Hari ini, aku nampak semacam sibuk sedikit. Selepas urusan makan minum selesai, kira-kira jam 10.00 pagi aku hidupkan enjin kereta, 'little warm up' dahulu kerana cuaca sejuk, 3 darjah celsius. Tepat jam 10.15 pagi, aku bersama-sama isteriku pergi menjemput Dr. Thohiroh Abdul Razak, yang sampai 21 Januari, 2009 yang lalu pergi ke Walton Street Car Boot. Aku dan isteriku mengajak Dr. Thohiroh membeli sayur-sayuran, buah-buahan dan barangan 'car boot' di Walton Street ini. Walaupun keadaan hari ini lebih sejuk daripada hari-hari yang lain, namun untuk mengajak teman yang belum pernah pergi ke 'car boot', pergilah aku membawa beliau. Dr. Thohiroh ialah seorang doktor bius bertugas di Hospital Besar Kuala Lumpur dan sedang menjalankan 'research' atau 'sub-specialist' dan turut bekerja di Castle Hill Hospital di Hull ini.

2. Aku juga mengambil kesempatan, memohon 'AA breakdown cover' untuk keretaku. Aku rasa kerana hendak menjimatkan perbelanjaan, aku tamatkan 'RAC breakdown cover'. Di UK, orang tidak boleh persoalkan hak kita sebagai pengguna. Kalau mereka rasa hendak batalkan apa yang telah kita gunakan, boleh dibuat bila-bila masa. Walaupun, setiap bulan, bayaranku buat secara 'direct debit', namun apabila perkhidmatan kerap digunakan, bayaran bulanan semakin meningkat. Dengan menggunakan perkhidmatan AA, perbelanjaanku boleh dikurangkan sedikit.

3. Sebaik selesai 'shopping' di car boot itu, aku pergi ke kedai Islam Foods yang terletak di 236-238, Beverley Road, Hull HU5 1AH. Isteriku membeli ikan mackerel dan daging biri-biri halal, manakala Dr. Thohiroh turut membeli daging kambing dan daging hancur. Di UK, tidak sukar untuk memperolehi daging halal. Aku turut bertanya dari mana bekalan daging halal kepada sdr. Ariff Fadzilah, seorang rakyat Malaysia, yang sudah 13 tahun berada di UK dan bekerja di kaunter bayaran di kedai ini. Semua bekalan diperolehi dari Bradford, salah sebuah bandar di UK yang ramai penduduk Islamnya berasal dari Pakistan. Dengan izin Allah, Arifflah yang membantu kami, mencari rumah sewa untuk kami sekeluarga, sebelum kami sampai di UK pada September, 2006. Dengan izinNya, urusan kami ke Hull, UK, tidak menyusahkan orang lain kerana apabila sampai sahaja ke bumi England aku sudah dapat tempat tinggal, hanya 10 minit berjalan kaki ke universiti. Tambahan pula, Ariff sebenarnya bekas anak murid isteriku, semasa isteriku mengajar di Kuantan dahulu, 20 tahun dahulu, tahun 1986. Lama juga aku dapat berbual-bual dengan Ariff. Ariff bertemu jodoh dengan gadis Bosnian dan kini tinggal di Birmingham. Kawan rapat beliau semasa bertemu di Bosnia dahulu ialah Ustaz Wan Sohor Bani Leman. Isterikupun tidak sangka dapat bertemu dengan bekas anak muridnya. Ini semuanya sudah suratan.

4. Aku sampai ke rumah, hampir jam 2.15 petang dan nampak keletihan. Pukul 3.00 petang, ada pula mesyuarat AJK Kelab Melayu Hull. Mujurlah, mesyuarat diadakan di rumah temanku, Ahmad yang terletak di Raglan Street, di hadapan rumahku sedikit. Mesyuarat dapat dijalankan pada jam 3.20 petang, selepas kami semua dapat solat asar berjemaah.

5. Beberapa agenda penting, kami dapat putuskan, di antaranya:-

5.1 Penyusunan semula AJK dan Biro. Aku dilantik sebagai AJK Kerohanian dan Pendidikan. Untuk tujuan memantapkan organisasi, AJK Penerangan & IT, Sukan & Rekreasi, Penerbitan dan Perhubungan Scarbrough dibentuk. Moderator blog Kelab Melayu Hull diamanahkan kepada Ahmad Inamul Hasan Ahmad Zaidi, bekas penuntut Politeknik Merlimau, Melaka. Sdr. Azli turut diminta menyediakan Standard Operating procedure (SOP) bagi kemudahan rujukan penuntut-penuntut baru yang ingin belajar dan sebelum sampai di Hull.

5.2 Memutuskan semakan Laporan Tahunan dan Kewangan untuk diserahkan kepada Jabatan Penuntut Malaysia (MSD), London.

5.3 Merangka beberapa program/aktiviti pada setiap Biro.

5.4 Program yang wajar diberi keutamaan dan dilaksanakan segera ialah:-

5.4.1 Membuka Kelas Bimbingan Anak-Anak kepada dua peringkat iaitu untuk yang bersekolah rendah dan menengah. Temanku, Azli dilantik Guru Besar dan seterusnya untuk mempengerusikan mesyuarat khusus bagi melaksanakan segera aktiviti ini pada bulan April ini. Program ini seakan-akan sekolah bagi membimbing anak-anak mengenai agama, akhlak, membaca Al-Quran, macam sekolah KAFA, mempelajari bahasa Melayu dan kenegaraan. Sekolah Malaysia wujud di bandar-bandar besar seperti di Manchester dengan pihak berkuasa tempatan membenarkan sekolah digunakan pada hujung minggu, hari Sabtu untuk orang Malaysia menggunakannya. Kamipun risau di mana anak-anak kami boleh mempelajari dan mendapat didikan agama, melainkan kami sendiri yang mengusahakannya. Selama ini, masing-masing keluarga mengajar anak masing-masing atau menghantarnya ke
Hull Mosque & Islamic Centre di 2, Berkeley Street, Hull HU3 1PR. Ada anak teman kami yang dihantar ke masjid meniru sebutan orang Pakistan, kerana tenaga pengajar daripada bangsa ini. Kadang-kadang akupun rasa kasihan dengan mereka.

5.4.2 Mengadakan sambutan Maulidur Rasul/ceramah agama pada Ahad 8 Mac, 2009.

5.4.3 Lawatan ke Scarbrough & menemui rakan-rakan pelajar di Hull University, cawangan Scarbrough pada selewat-lewatnya hujung bulan April, semasa cuti sekolah di UK.

5.4.4 Mesyuarat AJK diputuskan setiap 3 bulan sekali. Semua permasalahan dan perhubungan boleh disampaikan melalui e-mel atau perjumpaan biasa di al-kulliyah dan perjumpaan informal yang lain.

5.4.5 Yuran tetap bulanan GBP5 untuk keluarga dan pelajar bujang, mulai bulan Februari 2009.

6. Mesyuarat selesai jam 5.00 petang dan selepas solat maghrib berjemaah, akupun balik dan terus mengetuk 'keyboard' dan mengarang.

Saturday, February 07, 2009

EMA

Gambar Nashrul semasa melancong ke Disneyland, Paris, Disember, 2008

1. Bila tinggal di seberang laut, seperti di UK ini, seboleh-bolehnya setiap keluarga perlu bijak menjimatkan perbelanjaan. Belajar dan bekerja dengan membawa anak yang sedang remaja, membesar dan memasuki kolej memerlukan banyak perbelanjaan harian. Walaupun, di UK pendidikan adalah percuma dan wajib untuk anak-anak sehingga umur 18 tahun, namun mempunyai bilangan anak yang dianggap ramai, kos hidup keluarga semakin hari semakin meningkat, apatah lagi dalam suasana ekonomi meruncing sekarang.

2. My third son, Nashrul is studying at Hull College, after finishing his General Certificate of Secondary Education (GCSE) in Sydney Smith School on the western outskirts of Hull, East Yorkshire. He will be in this campus to finish his diploma in engineering. Everyone has different dreams and aspirations for the future, as he is. Sometimes because due to money or financial constraints, we cannot do much activities.

3. I felt most happiest, when my son received his Notice of Entitlement for Education Maintenance Allowance (EMA), yesterday. EMA is there to help with some costs, and to help my son carry on learning. EMA will support financing aspect as to continuing to learn and train. My son will get £30 a week, from the period 1 September, 2008 up to 31 August, 2011 and it is paid straight into his bank account. Allowance payments will be backdated. EMA could help him with the cost of books, travel, equipment or anything useful to continue learning. If any of your children are eligible for EMA, a Notice of Entitlement (NOE) will be sent to you confirming the weekly amount you will receive. EMA will consider foreigners.

4. Please check these requirements:-

4.1 If your household income is less than £30,810 then your child can get help with £10, £20 or £30 a week to put towards costs on books, travel or equipment.

4.2 Please check out the table to see what they could receive.

Your household income (financial year 07/08): How much EMA your child could get
up to £20,817 per year £30 per week
£20,818 - £25,521 per year£20 a week
£25,522 - £30,810 per year £10 a week
more than £30,810 per year no entitlement to EMA

4.3 What is a learning provider?

4.3.1 The 6th Form School/college, Further Education College or Special School. Students must enrol onto a valid learning programme in England, achieve the learning goals and meet the standards of behaviour and patterns of attendance agreed with your learning provider. Before receiving payments, student need to sign up the EMA contract.

5. Sesiapa yang mempunyai anak belajar seusia anakku dan rasa ingin berhijrah sementara ke UK menyambung pelajaran, ingatlah EMA boleh membantu keluarga tuan/puan. Ianya mampu melegakan perbelanjaan keluarga anda. Persoalannya, adakah badan atau kerajaan kita bersedia menyediakan elaun seperti ini? Di UK elaun diberi bukannya berbentuk pinjaman atau bantuan bermusim dan pilih kasih, namun untuk memenuhi makna kebajikan pada mereka yang berkelayakan.

Friday, February 06, 2009

WHY I SUDDENLY LIKE TO BE A BLOGGER?

1. A blog is written publication of one’s personal thoughts, articles, etc. It is basically an outlet for any writing endeavor or thought, a personal space for someone to express the written word in any manner they so choose. There are several reasons, why I suddenly use blog.

2. I use my blog as a source of INSPIRATION. I blog to express my thoughts on anything. I created this Blog to share views with viewers. I CAN WRITE AND EXPLAIN MY OPINION FREELY ACROSS THE GLOBE. It is such a free social messaging utility for staying connected with everybody in a real-time. Doing good is not the same as giving something away for free. Writing in a comment on my blog, it offers me, freedom of speech in a published format for any viewer to read. Any thought, any emotion, any artistic piece can be posted within minutes giving a writer an immediate sense of gratification for their work. For me, it can act as an outlet, a public diary, and promote a sense that one’s words are valuable and meaningful to viewers who often become loyal readers of some blogger sites. It is also a platform for people like me, who are interested in the writing field or just want to express my personal “voice”. Blogs are a fast way to join the forums' discussions, provide tips and insights or receive feedback.

3. After all, I created this Blog to share my gain and improve confidence in my writing skills, and give me an opportunity to share ideas with others. A blog is informal. It is part of a conversation where people, often can comment. Each comment or advice is like a little gift.

4. Position myself in a new form of channel or medium, and current approach doing dakwah. This form of dakwah and became an important channel of communication. This is one way how I spend my time these days. I am really excited about it and hope you all readers.

Kerajaan Baru Perak, apa gelaran yang sesuai?


1. Era kerajaan PR di Perak terkubur akibat kepintaran UMNO berpolitik. Wajah BN di Perak akan didominasikan oleh UMNO kerana MCA hanya ada seorang wakil ditambah dengan ADUN DAP yang jadi Bebas, namun menyokong BN. Hari Jumaat, 6 Februari, 2009, jam 4.00 petang dicatatkan di dalam sejarah, bagaimana akhirnya UMNO berjaya merampas kerajaan dengan terlantiknya ADUN Pangkor sebagai MB baru.

2. Aku tertarik dengan ulasan para bloggers, antara lainnya menyebutkan kerajaan baru Perak sememangnya dirancang dengan rapi tanpa disedari oleh PR. Rancangan yang strategik dilakukan oleh UMNO bersama-sama dengan agensi kerajaan, terutama BPR yang dipergunakan untuk merangkap 2 orang ADUN PKR yang sememangnya bermasalah dengan kepimpinan PKR dan kerajaan negeri di bawah pimpinan Datuk Seri Ir. Haji Mohammad Nizar Jamaluddin.

3. Adakah sekarang, kerajaan baru sebenarnya mendapat mandat dan direstui oleh rakyat? Apa yang berlaku ialah bukan rakyat yang memberontak hendak menumbangkan kerajaan secara kekerasan atau secara sepak terajang politik, namun hakikatnya pemimpin UMNOlah yang hendak menukar kerajaan dan rakus berkuasa. Sejarah lompat berlaku akibat permainan pemimpin UMNO. Di bawah ini disenaraikan fakta sejarah.

3.1 PRU 1959

PAS memenangi 13 kerusi, Parti Negara 4 kerusi dan Perikatan (UMNO + MCA) hanya 7 kerusi. Kerajaan PAS Terengganu tumbang melalui undi tidak percaya akibat tindakan 3 ADUN PAS dan 3 ADUN Parti Negara menyertai UMNO.

3.2 Kes Pindaan Perlembagaan 1994 Negeri Kelantan

Enakmen anti lompat Kelantan diluluskan dan serentak dengan itu kerusi Limbungan dan Sungai Pinang diisytiharkan kosong kerana ADUNnya melompat dari S46 kepada UMNO. Apabila berlaku pilihanraya kecil, calon UMNO yang diwakili oleh 2 ADUN lompat, dan bertanding dengan lawannya, calon S46 yang baru, ADUN lompat iu ditewaskan. Enakmen itu menyaksikan Kelantan mendapat 2 ADUN baru yang menang dengan majoriti selesa, namun UMNO Kelantan tetap dengki dan khianat dan mencabar keputusan itu di mahkamah. Akhirnya, mahkamah membatalkan keputusan pilihanraya dan menyerahkan kerusi ADUN pada calon yang tewas. ADUN lompat itu diisytiharkan kekal menang oleh mahkamah.

3.3 Kes Pilihanraya SABAH 1994

PBS memenangi 25 kerusi, manakala BN memiliki 23 kerusi. Perlembagaan Sabah mengizinkan Parti yang memerintah melantik 6 orang ADUN tambahan dan menjadikan jumlah 31 kerusi PBS. UMNO terlibat mengeruhkan politik Sabah dengan mencadangkan penubuhan parti baru dengan begitu singkat. Akhirnya, terjadinya peristiwa 'shopping' ADUN PBS secara besar-besaran dan akhirnya PBS hanya tinggal 6 kerusi dan runtuhlah Kerajaan PBS. Ekoran daripada itulah akhirnya UMNO masuk ke Sabah dan USNO dimatikan.


4. Ada orang bercakap, apakah bentuk kerajaan yang sesuai untuk dipanggil kerajaan baru Perak ini, termasuk MB yang baru? Aku suka menganalisa apa yang difikirkan dan disebutkan oleh orang lain, rata-rata yang menyokong PR, yang teramat marah dan masih bersedih dengan tumbangnya kerajaan PR, menyebutkan kerajaan baru ini sesuai dinobatkan sebagai kerajaan lompat, 'shopping', tidak bermoral, berwajah perasuah dan kerajaan haram yang boleh disabitkan semacam Yahudi.

5. Soalan yang lain, adakah kerajaan yang disebutkan seperti itu, mampu mengambil hati rakyat dan memerintah seolah-olah mesra rakyat dan dapat membela nasib mereka?

5.1 UMNO berpendapat bahawa partinya adalah terbaik dan mampu melakukannya dengan alasan-alasan berikut:-

5.1.1 Mereka hendak berubah mengikut selera rakyat sekarang dan berusaha melakukan yang terbaik, pro-aktif dan konstruktif, yakni lebih baik daripada PR dahulu. Mereka akan mula memantau keinginan dan menunjukkan minat untuk menyelesaikan masalah dan kehendak rakyat terutama kebajikan dan keharmonian kaum.

5.1.2 UMNO telahpun berjanji, bahawa projek-projek pembangunan yang menguntungkan rakyat terutama orang Melayu dapat dilaksanakan. Pendekata, Perak dijadikan medan untuk 'wow factor' untuk menarik orang Melayu dan bukan lagi pendekatan cara lama untuk mendekati mereka. UMNO mesti memastikan parti ini sentiasa relevan sampai bila-bila.

5.1.3 UMNO akan memastikan rakyat lebih terbela daripada PR sendiri. UMNO menjanjikan kepimpinan yang baik dan berkesan, apatah lagi UMNO mempunyai banyak kerusi di DUN.

5.1.4 UMNO wajar mengukuhkan taringnya di Perak kerana kepimpinan UMNO dan peribadi mereka yang terdahulu dianggap lemah dan hanya mempertahankan 'status-qua' dan jika tidak diperbaiki tentunya akan melemahkan dan menghancurkan UMNO.

5.1.5 Aku berpendapat, mungkin seperti orang lain, TPM kita sudahpun menjadi Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri tentunya beliau ingin membuktikan betapa dakwaan UMNO selama ini untuk merampas kerajaan secara 'lompatan ADUN' telah terbukti berjaya daripada strategi Ketua Umum PKR, Dato' Seri Anwar Ibrahim (DSAI). Kalau DSAI boleh mengheboh-hebohkan kehebatannya untuk merampas Putrajaya, nampaknya belum menjadi kenyataan, muslihat TPM didapati jauh lebih berkesan.

6. Apapun perkara yang berlaku, begitulah yang sudah ditakdirkan. Biasalah adat bermain politik, strategi dan 'kepintaran' sememangnya diperlukan. Walau bagaimanapun, pilihanraya semula dan mendapat mandat baru adalah wajar. Sultan Perak wajar memerhatikan 'mood' rakyat. Maka, aku berpendapat, semua parti yang bertanding di dalam pilihanraya hendaklah membuktikan kemampuan mereka sendiri dan berusaha lebih keras untuk mendapatkan sokongan rakyat bagi menubuhkan kerajaan. Cara 'shopping' atau melompat-lompat tidak menunjukkan kematangan dan 'gentleman'. Aku setuju kalau hendak lompat juga, sebelum jadi ADUN. Di mana maruah dan hendak letak muka orang macam ini. Kerajaan yang dibentuk daripada permainan lompat melompat mengkhianati amanah rakyat yang diberikan. Sifat malu dan harga diri sudah tidak ada lagi. Malulah pada dunia, main masuk pintu belakang 'and easy way to wrest the power'. Apa ertinya suara rakyat dan makna demokrasi sebenar.

Wednesday, February 04, 2009

Salat


1. Aku sempat menyemak dan membaca sebuah buku yang dibeli oleh isteriku, pada bulan Ogos 2008 semasa balik Malaysia sekejap untuk urusan 'collect data', iaitu berhubung dengan ibadat salat. Buku ini bukan dikarang oleh ulama terbilang, namun boleh dibuat rujukan dan dikatakan ada kepentingannya dari aspek menjaga kesihatan. Buku, dengan tajuk, Salat: Benefit From Science Perspective ditulis oleh Prof. Madya Dr. Fatimah Ibrahim, Prof. Dr Wan Abu Bakar Wan Abas dan Ng Siew Cheok menarik perhatianku. Buku ini turut diperbincangkan dan dijadikan bahan untuk tazkirah oleh kaum wanita di dalam program 'Islamic Circle' yang diadakan setiap hari Sabtu di Hull ini.

2. Sememangnya sudah lama juga aku tercari-cari ulasan secara sainstifik mengenai kepentingan ibadat dari sudut kesihatan. Kita sering mendengar, puasa juga baik untuk kesihatan. Aku hanya sekadar untuk mengingatkan diriku dan keluargaku, setiap amalan Islam yang kita tunaikan, seharusnya dijadikan amalan harian tanpa alasan, di samping meneguhkan keimanan, ianya juga turut memberi manfaat di dalam melayari kehidupan ini, maksudnya tidak terkecuali menjaga emosi, fizikal dan mental kita.

3. Mungkin, tidak salahnya, aku hendak promosikan buku ini untuk dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Buku ini dibahagikan kepada 7 bab. Bab 1 - memperihalkan pergerakan di dalam salat yang utama, seperti berdiri, rukuk, sujud, duduk termasuk semasa tahiyat memberi kesan positif kepada fizikal manusia. Bab 2 - kesan salat kepada setiap komposisi badan manusia. Bab 3 - menceritakan tentang kadar dengutan jantung. Bab 4 - mengenai sakit belakang. Bab 5 - otak. Bab 6 - mengenai aktiviti otot dan Bab 7 - kesan salat terhadap "erectile dysfuntion (ED)".

4. Dengan membaca buku ini, aku teringat kembali semasa aku di tingkatan lima di Sekolah Menengah Sultan Abdul Aziz, Kuala Selangor, macam susah sikit aku hendak memahami pelajaran biologi yang diajarkan oleh guruku. Kini, aku bolehlah mengulangkaji dan memerhati semula setiap bahagian yang ada di dalam tubuhku sendiri dan berusaha untuk menjaganya dengan sempurna.

5. Izinkan aku memetik beberapa baris kepentingan salat, seperti yang aku baca di muka surat 25. " Salat as a daily habit. .... participants in the group that performed their salat five times a day have higher phase angle value, body capacitance value, basal metabolism rate (BMR) and body cell mass (BCM) than those who performed their salat less than five times a day. ...............A complete act of five obligatory salats a day also boosts the body's immune system and helps guard against the risk of heart disease, stress, cholesterol and other undesirable health conditions". Untuk keterangan lebih lanjut boleh layari http://umfacts.um.edu.my/gallery/index.php?menu=research_details&cid=88

6. Just a glance, since peace of mind and concentration are essential for performing Salat, it should be performed when one is fresh and free from tiredness. That is to say there emerges a correct salat from a perfect faith and gain perfect health. Let's help ourselves like and enjoy buying and reading books. Apakah sama kedudukan orang yang cintakan ilmu, membaca, mentalaah dan yang tidak?


Monday, February 02, 2009

Italian Corner Cabinet dan Barack ObamaPada hari Sabtu, 31 Januari 2009, kira-kira jam 2.30 petang, aku, bersama-sama isteriku dan temanku Azli ke Spridlington Market Larsen, Lincoln untuk mengambil Italian Corner Cabinet yang isteriku berjaya membida perabut ini di Ebay, beberapa hari sebelumnya. Isteriku sememangnya teramat seronok kerana seramai 20 orang pembida dapat ditewaskan. Harga second hand cabinet ini dianggarkan antara £100 ke £190. Isteriku berjaya dengan membida £160 sahaja. Aku dimaklumkan oleh isteriku, perabut ini dimiliki oleh seorang perempuan agak tua, Eve Curtis, namanya yang tinggal di suatu kawasan ladang. Aku difahamkan, ada kawanku, secara diam-diam turut juga membida untuk mencuba nasib. Dalam hatiku, isteriku mungkin tahu teknik-teknik dan strategi bidaan sehingga mampu memenangi bidaan kali ini. Setahu aku, salah satu strategi ialah jika ada barangan yang perlu dibida, kita perlu memastikan dan memasukkan jumlah maksimum bidaan yang sanggup dibayar. Dengan cara ini, pembida-pembida lain tidak akan mengetahui berapa jumlah yang ditawarkan untuk barangan tersebut. Congakan yang tepat mungkin membawa tuah. Walau apapun, nasib baik sememangnya menyebelahi isteriku.

Bukan soal perabut yang aku terasa hendak perkatakan di sini, tetapi bagaimana Barack Obama boleh memenangi Pilihanraya Presiden Amerika Syarikat. Temanku Azli, sedang mengikuti kursus PhD di dalam bidang political marketing. Semasa dalam perjalanan selama 2 jam pergi dan balik di dalam keretanya, Azli meminta pandangan isteriku, barangkali amat sesuai untuk dirinya membuat kajian kes mengapa empat buah negeri terkecuali Kelantan, di Semenanjung jatuh kepada pembangkang. Teman ini ingin mengkajinya dari sudut political marketing strategy. Kawanku ini turut memberikan contoh, bagaimana Obama memenangi kempen pilihanraya tersebut, kerana kecekapannya menggunakan strategi ini. Obama dikatakan banyak menggunakan khidmat pesanan ringkas (SMS). Sememangnya, kajian yang hendak dilakukan oleh Azli teramat kurang untuk diambil rujukan di Malaysia, namun kajian ini boleh dimanfaatkan oleh kita semua, apakah punca sebenar kekalahan BN? Ianya boleh dijadikan satu pengkajian ilmiah agar politik Malaysia menjadi lebih matang. Adakah BN tidak sungguh-sungguh mempromosikan produknya atau produknya sudah ketinggalan zaman? Azli juga bertanya kepadaku, apakah yang menyebabkan rakyat menyokong pembangkang? Aku nyatakan, banyak sebab dan salah satunya sebagai pengundi yang muda, tentunya ramai yang bijak dan berfikiran terbuka, tentunya akan melihat kepada diri calon, dasar parti dan dasar kerajaan selama ini sama ada benar-benar menguntungkan rakyat atau tidak. Itupun aku katakan kepadanya, hasil pembacaanku, pendapat rambang daripada orang-orang yang sudi berbual mengenai politik dan pandangan peribadi daripada para bloggers. Azli kata, mungkin pembangkang menggunakan political marketing strategy.

Menurut Azli, ada pelajar dan kenalannya yang turut menjalankan kajian dari aspek marketing ini dan dinyatakan bahawa, pemimpin politik yang ditemuramahpun tidak tahu sama ada mereka sedar atau tidak menggunakan aplikasi marketing di dalam mempromosikan dirinya dan ada yang menyimpulkan bahawa teknik political marketing wujud di Malaysia. Namun, hakikatnya, mungkin sukar dibuktikan. Apa yang menjadi masalah, kadang-kadang untuk mendapatkan maklumat 'detail' tentang kajian ini sukar diperolehi secara terbuka bahkan penulis atau pengkaji tersebut terlalu lokek untuk berkongsi pandangan atau menurunkan ilmu yang ada. Ada setengah pensyarah dan profesor kitapun, sukar untuk berinteraksi, bertukar-tukar idea bahkan sukar menjawab pertanyaan secara e-mel. Mungkin ego tinggi, agaknya. Mungkin perlu mengadap dan tabik hormat terlebih dahulu, barulah interaksi berkesan dapat dijalinkan.

Apabila bercakap mengenai research, metodologinya satu perkara yang patut ditentukan. Azli berkata dengan kami, mungkin boleh guna questionnaire dan temuramah dengan Menteri Besar dan Ketua Menteri yang ada. Soalan yang timbul, adakah tidak "bias".

Apapun sebagai rakyat kebanyakan, aku rasa, bagus juga temanku ini buat kajian tersebut dan kajian ini boleh dibukukan dan lantas dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Akupun ingin tahu di antara soalannya, yang mungkin boleh disentuh, adakah teknik ancaman, ugutan, kecaman, cacian, berita berat sebelah, tekanan akta dan undang-undang atas nama keselamatan, di tambah dengan umpan seperti pembangunan, mungkin penculikan dan tawaran merupakan strategi marketing yang masih sesuai dimainkan lagunya oleh BN.

Aku sempat tengok buku yang dikarang oleh Obama iaitu "Dreams from My Father A Story of Race and Inheritance". Mungkin elok juga, ahli-ahli politik kita dan penggemar politik tanah air dan yang bercita-cita hendak membela rakyat, ambil kesempatan membaca buku, berfikir secara rasional serta mengambil pelajaran dan pengajaran daripadanya. Hakikatnya, kita boleh mengambir ikhtibar daripada sesiapapun.

Sebenarnya, politik yang bersih dan matang adalah baik untuk generasi Malaysia akan datang, tanpa mengira ras, budaya dan agama. Rakyat dan pemimpin yang dilahirkan dan dibentuk semestinya melalui proses pendidikan dan arena yang murni.