Saturday, August 29, 2009

ERTI MERDEKA

Merdeka bererti;

1. Berusaha meninggalkan undang-undang negara penjajah dan melaksanakan undang-undang sendiri.

2. Minda tidak dijajah atau dibelenggu dengan idea, pemikiran, saranan kaum Yahudi dan Nasrani, sehingga sanggup meneruskan program tajaan mereka dalam seluruh kehidupan ini.

3. Membebaskan diri daripada cengkaman dunia kehidupan sekular di dalam diri individu, masyarakat dan negara.

4. Tidak mengabdikan dan menyerahkan diri kepada manusia lain, sehingga memaksa manusia tunduk dengan peraturan dan sistem manusia semata-mata.

5. Media bebas dan rakyat turut bebas memilih pemimpin yang mereka yakini. Ini bermakna, rakyat berhak dengan penuh integriti menentukan kepimpinan negara.

6. Rakyat menerima dan menikmati semua kemudahan terutama pendidikan percuma sehingga umur tertentu bagi menghindarkan mereka daripada kejahilan dan 'diperbudak-budakkan' oleh pemimpin.

7. Sistem keadilan sosial, ekonomi dan politik hendaklah ditegakkan.

8. Rakyat pelbagai agama, budaya, adat resam mestilah bersedia bekerjasama dan menghormati agama dan hidup masing-masing dan bersedia untuk memberi ruang ajaran masing-masing dilaksanakan secara aman dan rela.

No comments: