Thursday, October 22, 2009

SIFAT-SIFAT UNGGUL PENGERUSI/PEMIMPIN PERSATUAN/KELAB

Kepimpinan persatuan dan pemilihan AJK tidak sewajarnya mempunyai hasrat untuk mencari populariti, berkepentingan atau mempunyai agenda tertentu.

Kemajuan dan perkembangan positif apa jua persatuan adalah bergantung kepada beberapa faktor:-

1. Pengerusi atau Presiden persatuan mesti bersedia untuk sentiasa aktif dan berinisiatif kepada segala bentuk perubahan dan pembaharuan.

2. Beliau mestilah seorang matang, bijak berhujah, berdiplomasi dan sentiasa bertindak secara waras, rasional di dalam setiap urusan bahkan berani menyuarakan hasrat dan kehendak persatuan kepada pihak-pihak tertentu secara lisan mahupun memorandum atau 'papers'.

3. Beliau adalah seorang yang senang bergaul, beramah mesra, sentiasa mendengar permasalahan dan berusaha mencari penyelesaian setiap masalah yang timbul atau yang berlaku.

4. Sentiasa aktif merancang untuk kebaikan dan manfaat ahli dan pencapaiannya mestilah dinilai secara positif.

5. Bakat kepimpinannya amat terserlah, bahkan perwatakan diri, dan budi pekerti sentiasa bersedia untuk diperbaiki segala kelemahan. Dengan sifat 'humble' dan tabiat suka atau sentiasa mengikuti perkembangan latihan berterusan, seminar, dan kursus-kursus tertentu, kecekapan pengurusan mantap dan kepimpinannya boleh diteladani.

6. Presiden atau pengerusi persatuan mestilah seorang yang tegas, peramah, penyayang, perihatin, dan mampu mempengaruhi, memujuk, dan menguasai 'suasana' di dalam melaksanakan aktiviti persatuan.


No comments: