Friday, October 30, 2009

Program/aktiviti kebajikan

Manusia hidup di dunia ini tentu ada kekurangan sama ada dari segi fizikal, pemikiran mahupun kerohanian.

Pada amnya, seseorang dibantu oleh seseorang atau sekumpulan orang apabila seseorang itu ada masalah atau kekurangan tertentu di dalam proses menjalani kehidupan ini.

Maka, Islam adalah suatau agama yang diturunkan untuk membantu atau menolong sesiapa sahaja yang dianggap di dalam 'kesusahan' atau 'kesempitan hidup'.

Melakukan kerja-kerja kebajikan adalah suatu amalan yang mulia di sisi agama dan sesiapa yang mempunyai niat bersungguh-sungguh seperti menunaikan aktiviti bersedekah sudah dianggap melakukan suatu kerja amal kebajikan (hubungan kemanusiaan) dan akan dibayar dengan pahala oleh Allah s.w.t.

Ini bermakna, aktiviti kebajikan adalah suatu tuntutan syarak sama ada dituntut wajib mahupun sunat melihat sesuatu situasi yang ditentukan.

Parti politik mahupun NGO's atau sesiapa sahaja atau orang perseorangan wajar menrealisasikan atau berusaha untuk memenuhi tuntutan syarak ini.

Ini bermakna, menyelesaikan isu 'kesusahan' manusia tidak boleh diabaikan atau dipandang ringan atau diserahkan kepada orang-orang tertentu sahaja.

Bahkan parti politik yang bergerak hanya atas dasar untuk "memperjuang agenda politik atau untuk berpolitik semata-mata" dan berasa untuk membantu orang-orang bermasalah dan susah belum dikira memenuhi tuntutan agama.

Aku merasakan jemaah atau harakah Islam mahupun ahli pejuang dakwah semestinya menganggap atau mempunyai persepsi positif atau pandangan yang jitu bahawasanya aktiviti kebajikan semestinya sama tingkat atau darjah untuk ditunaikan seperti tuntutan melakukan tugas solat dan puasa.

Aktiviti kebajikan mengandungi banyak manfaat dari aspek kemanusiaan terutamanya di dalam menyelesaikan masalah kehidupan orang Islam setempat (ahli jemaah) bahkan penduduk atau orang bukan Islam.

Kewajaran program/aktiviti kebajikan wajar dipergiat, diperluas, dirancang bersungguh-sungguh dan dijadikan program berterusan jangka panjang dipastikan mempunyai kesan positif iaitu:-

Manfaat Ahli dan kepimpinan Jemaah

1. Bertujuan mengekal, mengiltizam ahli jemaah kepada perjuangan parti apabila, masing-masing dibela dan dilihat segala kesusahan mereka terutama ketika berlaku sebarang musibah. Mereka tidak akan 'lari' dari perjuangan. Kesan positifnya ialah mampu mengukuhkan komitmen ahli di dalam setiap aspek kerja berjemaah sehingga mampu membentuk atau melahirkan pemantapan organisasi parti. Parti akan menjadi kuat kerana dokongan dan sokongan yang tidak berbelah bagi.

2. Dari aspek kepimpinan pula, bantuan dan sumbangan yang diberi akan mendekatkan ahli sendiri bahkan masyarakat setempat untuk sentiasa bersama-sama di dalam memberi amanah dan akhirnya mereka bertambah yakin atau percaya dengan kebolehan Islam memimpin.

3. Tugas untuk mencari dan membina keyakinan orang ramai kepada perjuangan Islam bukannya mudah. Maka, dengan cara mendekati masalah orang ramai dan masyarakat setempat diharapkan ahli-ahli jemaah mampu belajar segala permasalahan hidup dan berusaha untuk mencari jawapan dan keputusan terbaik di dalam menyelesaikan masalah umat. Ini bertepatan dengan tujuan khalifah ialah untuk menyelesaikan masalah umat.

4. Ini adalah proses melatih kepimpinan yang ikhlas, sanggup berkorban untuk faedah orang lain dan boleh dijadikan suatu kriteria atau salah satu syarat asas untuk seseorang itu dipilih sebagai calon pilihanraya mahupun kepimpinan parti atau jemaah. Penilaian terhadap kerja-kerja sosial atau kemasyarakatan tentunya dapat menyedia mutu kerja bakal YB atau wakil rakyat.

5. Berhadapan dengan sebarang keadaan atau situasi kepelbagaian masalah akan memahirkan seseorang pemimpin parti atau ahli di dalam tugasan mengurus masalah. Kesannya, pemikiran kreatif dan kaedah atau teknik menyelesai masalah akan dilakukan secara berkesan dan sistematik. Maka parti turut disanjung oleh masyarakat.

Isu Perancangan Aktiviti

Memandangkan aktiviti kebajikan mampu menjana kebaikan kepada parti, maka wajar digariskan beberapa perkara untuk memantapkan aktiviti tersebut iaitu:-

1. Tujuan, objektif atau matlamat aktiviti hendaklah jelas. Penilitian terhadap dasar dan pelaksanaan program hendaklah ditentukan secara terperinci. Ini termasuklah isu mengurus bajet dan urusan dana atau pengurusan kewangan yang mantap.

2.Pemilihan ketua lajnah dan AJKnya hendaklah terdiri daripada orang yang mudah mesra, berkomunikasi, prihatin dengan orang ramai ataupun ahli di samping sanggup bertungkus lumus berfikir untuk menyelesaikan masalah orang lain.

3. Aktiviti yang bersifat jangka pendek (regular) dan jangka panjang dan sejumlah peruntukan kewangan hendaklah dikenalpasti agar kelangsungan dan "menghidupkan program". Senarai atau jenis aktiviti hendaklah diatur atau direkodkan dengan sempurna, seperti bantuan musibah, ziarah & sumbangan, lawatan ke rumah anak yatim, hospital, kutipan derma atau dana, aktiviti gotong royong, mahupun menyediakan tempat tuisyen, motivasi atau kaunseling.

4. Berusaha bekerja keras mempromosi dan berbincang bahkan pertemuan di dalam usaha merangka atau menyusun kerja.

5. Bersedia merangka program atau aktiviti menjurus kepada manfaat ahli, orang ramai (bukan ahli-termasuk manfaat orang bukan Islam atau mualaf atau OKU, dsbnya.)

6. Sentiasa menyediakan program latihan, bimbingan seperti menyediakan kertas kerja atau laporan, kemahiran komputer, kursus kepada AJK atau pimpinan lajnah kebajikan dan kemasyarakatan, agar mereka benar-benar terlatih dan berdaya saing.


No comments: