Monday, September 07, 2009

TAZKIRAH

Di bulan Ramadan ini, program tazkirah amat menggalakkan di seluruh masjid dan surau di negeri Selangor.

Ramai ustaz menyampaikan kuliah/tazkirah dan kerap tajuk atau perbincangan adalah sama atau diulang-ulang.

Maka dicadangkan untuk memperbaikinya, pada tahun hadapan, satu modul untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran wajar dirancang.

Semua ustaz tidak terkecuali penceramah bebas akan menyampaikan tajuk atau apa jua perbincangan berdasarkan modul yang disediakan.

Tujuan utama modul khusus yang dirancang adalah untuk memastikan wujudnya perkongsian ilmu, suatu pembentukan pemikiran yang sama untuk faedah semua ahli kariah; membimbing, mempelajari dan memahami Islam dalam konteks yang sebenar untuk kebaikan ibadat, pemantapan jiwa mereka dan proses meningkatkan kesedaran menuntut ilmu untuk pembangunan kehidupan umat dan manusia sejagat, di samping mempunyai hubungan toleransi beragama.


No comments: