Saturday, September 12, 2009

Falsafah Ramadan

Bulan Ramadan ialah bulan tarbiyah jiwa; untuk membina jiwa sensitif dengan Islam dan memperjuangkannya sebagai matlamat dalam kehidupan.

Bulan Ramadan bukannya untuk bulan ibadat khusus semata-mata untuk memperolehi ganjaran pahala, namun hakikatnya, kita sewajarnya berfikir untuk sama-sama melahirkan keinsafan dan berusaha menjinakan hati agar peka dan insaf mengenai kehidupan masyarakat Islam dan berusaha bersedekah dan berzakat, membantu dari aspek kewangan dan lain-lainnya bagi meringankan bebanan hidup orang yang miskin dan seumpamanya.

Bulan Ramadan menuntut orang Islam peka tentang setiap ajaran Islam dan setiap diri berusaha untuk melatih diri reda dengan setiap sudut hukum Allah s.w.t; menuntut proses pembaikan dan perubahan diri.

Bulan Ramadan ialah bulan ilmu menuntut setiap orang Islam mempelajari ilmu-ilmu Islam dan dapat meningkatkan amalan sehingga orang bukan Islam mengakui kebaikan dan kehebatan Islam dari setiap sudut pelaksanaan amal-amal Islam.

No comments: