Monday, December 21, 2009

Maksud Komunikasi

Komunikasi yang berkesan ialah berupaya menyampaikan maklumat dengan tepat, cepat dan ringkas. Pada masa yang sama, kita wajar memahami nilai dan etika berkomunikasi yang berkesan.

Etika ketika kita berkomunikasi semestinya mempunyai ciri-ciri berikut:-
  1. niat yang baik,
  2. jangan cuba membesarkan benda yang remeh,
  3. cakap serupa bikin,
  4. berpandangan positif,
  5. menerima kritikan membina,
  6. belajar menentang dengan cara yang baik,
  7. berdiam jika kurang pasti,
  8. mendengar dengan aktif dan penuh teliti,
  9. berunding sebelum bertindak
  10. fikirkan anda adalah mereka.
Selamat berurusan dengan semua orang secara berkesan dengan penuh bermoral dan beretika atau berakhlak.

No comments: