Wednesday, May 05, 2010

Pemikiran strategik

Rasionalnya, pemikiran strategik adalah asas kepada pengurusan strategik yang mempunyai kesan positif dalam membantu pengurus-pengurus untuk menerajui organisasi bagi mencapai matlamat secara efektif dan kecemerlangan organisasi.

Justeru itu, setiap organisasi wajar memberi latihan, kursus dan bimbingan dalam isu pemikiran strategik bagi mencapai tujuan berikut:-

• Memberi pendedahan mengenai pemikiran strategik di dalam aspek pengurusan
• Mempelajari kemahiran dan teknik pemikiran strategik
• Meningkatkan kemahiran peserta dalam menguruskan setiap organisasi secara strategik

Pelbagai isu/masalah besar di dalam arena politik, ekonomi, sosial, pendidikan, keselamatan, jenayah dan kemasyarakatan yang melanda negara kita ketika ini, maka disyor kita semua dapat memahami dan dituntut belajar menyelesaikannya mengikut keupayaan diri masing-masing. Maka lengkapkan diri dengan perbincangan mengenai perkara-perkara di bawah ini:-

• Pengenalan pemikiran strategik
• SWOT dalam pemikiran strategik
• Ciri-ciri pengurus strategik
• Hubungan pemikiran strategik dengan pemikiran kreatif
• Pemikiran strategik dan kreatif ke arah penyelesaian masalah
• Kajian kes bagi menimba pengalaman dan cekap mengurus pelbagai masalah yang berlaku


No comments: