Wednesday, November 04, 2009

TAULIAH

Sesiapapun yang berhajat untuk mengajar agama di mana-mana negeri di Malaysia, sememangnya wajar memohon tauliah.

Tauliah ialah hak kerajaan negeri masing-masing.

Aku menyokong sepenuhnya sesiapa yang ingin berbincang atau mengemukakan pandangan mengenai persoalan agama sewajibnya mengetahui keperluan tauliah, memohon izin.

Aku rasa bukan susah untuk memohon tauliah, jika kita sebenarnya layak, asalkan tidak memberi idea atau melontar pendapat yang mengelirukan atau hanya menimbulkan percanggahan, kecelaruan, perdebatan atau berkonfrontasi sehingga menambah kebimbingan, atau perselisihan pendapat yang akhirnya tidak membawa manfaat kepada proses pembinaan masyarakat.

Kekhuatiran timbul apabila, seseorang itu membawa pemikiran yang luar biasa yang terkeluar daripada kebiasaan, sehingga mengelirukan masyarakat kebanyakan.

Mereka yang tinggi ilmunya atau yang meminati perbincangan tinggi mengenai agama, selaras dengan keupayaan seseorang itu berfikir tidaklah mengapa, namun orang biasa sememangnya sukar untuk memahami, mengapa perlu diperbahaskan secara terbuka dan membawa idea-idea untuk dipaksakan di dalam masyarakat.

Masyarakat Islam di Malaysia rata-rata masih kurang kefahaman agama, tentunya mereka memerlukan bimbingan dan nasihat secara harmonis, dan bukannya perbincangan ilmiah dan tinggi sehingga menyukarkan orang ramai untuk meyakininya.

Aku tidak bermaksud tidak berminat membincangkan permasalahan ilmu dan masyarakat secara ilmiah, namun mereka yang hendak menengahkan idea atau pandangannya mesti memahami norma, budaya, nilai masyarakat dan tindakan mereka patut dikawalselia.

Aku bersetuju agar tauliah diberi kepada para ilmuan, namun para ilmuan mesti sedar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar mereka lebih bertanggungjawab.

Sukarkah untuk mengikut kaedah yang telah ditetapkan?

Bertindaklah mengikut saluran yang betul.


No comments: