Thursday, January 07, 2010

UNTUK MENCAPAI IMPIAN ANDA DALAM HIDUP

Beberapa langkah di bawah ini wajar diteliti dan dihalusi:-

1. Merasai/menjiwai apa jua matlamat yang hendak dicapai. Maka, sesuatu keinginan atau kehendak yang diimpikan benar-benar tersemat di hati sanubari dan terpahat di fikiran berpanjangan.

2. Sentiasa berusaha untuk 'menampakkan' sesuatu yang hendak dicapai. Pada setiap hari, kita mesti berusaha untuk menggambarkan bahawa kita boleh berjaya.

3. Sediakan rancangan yang diperlukan dengan digariskan atau ditetapkan laluan atau keperluan untuk memudahcara bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan.

4. Menyediakan diri untuk bersedia beriltizam dengan rancangan atau aktiviti yang telah ditentukan. Sebaiknya, dicatatkan/direkodkan secara bertulis di dalam 'daily dairy' atau sebagainya.

5. Berusaha untuk mencari waktu atau masa untuk menyemak/menilai perkembangan (progress) di kalendar anda. Analisa faktor-faktor yang boleh mempercepatkan atau melambatkan pencapaian yang diinginkan.

6. Sentiasa menyemak semua perkembangan; peningkatan atau penurunan atau kebaikan atau keburukan untuk tujuan MENGKAJI MASALAH sehingga dapat menyelesaikannya sehingga semua usaha diarah kepada mencapai tujuan impian yang hendak dituju.

7. Berdoa, solat hajat dan berserah diri kepada Allah s.w.t. serta bersedia redha dengan takdir

No comments: